آیا جراحی پلاستیک میتواند کلاه برداری محسوب شود؟

Posted On:

باسمه تعالی

فکر نمیکنم کسی با ترمیم های ساده چهره مثل برداشتن یک خال مشکل داشته باشد، اما وقتی به اینجا میرسد که کل ظاهر فرد عوض بشود، مطلب چیز دیگری است. دعوایی که بین یک زن و شوهر چینی در دادگاه مطرح شد، میتواند به روشن کردن موضوع کمک کند:

To See the Rest, Open Article in A Page

تفریح کردن پزشک ها

Posted On:

باسمه تعالی

شاید جوانترها فکر کنند که اگر سراغ رشته های تخصصی بالا بروند، باید تمام عمر درس بخوانند و هرگز فکر تفریح را نکنند. در حالی که چنین نیست. بلکه احتمالا فرصت بازی با اسباب بازی های گران قیمتی که دیگران تصورش را هم نکنند، خواهند داشت.

To See the Rest, Open Article in A Page