باسمه تعالی

شاید جوانترها فکر کنند که اگر سراغ رشته های تخصصی بالا بروند، باید تمام عمر درس بخوانند و هرگز فکر تفریح را نکنند. در حالی که چنین نیست. بلکه احتمالا فرصت بازی با اسباب بازی های گران قیمتی که دیگران تصورش را هم نکنند، خواهند داشت.

این سه ویدیو کلیپ ذیل تنها به عنوان نمونه آورده شده اند:

کلیپ اول جراحی را نشان میدهد که با روبوت مخصوص جراحی یک هواپیمای کاغذی کوچک درست میکند.  

 

[youtube Kq-_riKtzsY 500 375]

 

کلیپ بعدی جراح دیگری است که با دقت پوست یک انگور را با روبوت جراحی میکند.

 

[youtube p1GVXsDtnRM 500 375]

 

در این کلیپ هم مسئولین آزمایشگاه میخواهند ببینند آهنربای دستگاه MRI چقدر نیروی کشش میتواند وارد کند. فکرمیکنم بعد از دیدن این کلیپ، هوس نزدیک شدن به چنین دستگاهی را نکنید.

 

[youtube 6BBx8BwLhqg 500 375]