سلب مسئولیت

BlazingSpider NFT

بسیاری از مطالبی که در این وب سایت ملاحظه میفرمایید ، صرفا بدین مفهوم است که در باب مورد نظر چنین مطالبی نیز گفته شده است و خواننده اگر به موضوع موردبحث علاقه مند است میتواند شخصا اعتبار مراجع را بررسی کند و خود به جمع بندی دلخواه برسد.

بررسی اعتبار بسیاری از مراجع خبری برای ما عملا غیرممکن است. معمولا سهم ما فقط اطلاع رسانی وجود خبر وذکر منبع آن است. آنچه ما به عنوان جمع بندی شخصی ذکر کنیم، قطعا با ذکر نام فرد نویسنده خواهد بود.

اگر غلط بودن خبری ثابت شد، ممکن است بدون حذف خبر اشتباه، اصلاحیه آن متعاقبا نوشته شود.

درج مطالب ارسالی از طرف خوانندگان در وبلاگ تضمین نمی شود، و مدیر وبلاگ حق انتخاب مطالب را برای خود محفوظ میدارد.