شبهات دینی

BlazingSpider NFT

باسمه تعالی

شبهه از نظر لغوی بعنی چیزی که شبیه حق است ویا غلطی که شباهت به درست دارد. اشتباه هم یعنی چیزی را که شباهت به شیئ موردنظر دارد ولی با آن متفاوت است، برگزینیم.

بسیار پیش می آید که در جمع دوستان و آشنایان تا فرصت صحبتی پیش می آید، کسی در میان جمع بطور غیر منتظره یک شبهه دینی را مطرح میکند تا مایه تفرج جمع شود. هرچند چنین شبهاتی از عمق علمی و فنی بی بهره هستند، ولی معمولا پاسخ به چنین شبهاتی در جمع آسان نیست. دلیل آن هم این است که اساسا طرح چنین شبهاتی از طرف کسانی است که حوصله جزییات را ندارند و تا آدم شروع کند مقدمات و مستندات را مطرح کند، رشته کلام را دیگران با تمسخر و لودگی پاره میکنند.

بهترین راهی که به ذهنم رسید این است که یک بانک اطلاعاتی از چنین شبهاتی در این وبلاگ ایجاد کنم تا هر وقت خودم یا دیگران با چنین شبهاتی در جمع برخورد کردیم، بتوانیم به سادگی به چنین بانک اطلاعاتی رجوع دهیم و یا از آن کمک بگیریم.

لذا تقاضا دارم اگر در جمع آوری چنین شبهاتی یا پاسخ به آنها میتوانید کمک کنید، دریغ نفرمایید.

  1. آیا شیطان وجود دارد؟ اگر دارد، چیست؟
  2. بحثی درباره شبهاتی که در مورد قرآن مطرح میشود.