باسمه تعالی

🔹چند روزی است که خبرهای مربوط به لزوم پذیرش کامل FATF، برای نهایی شدن قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، را دیده‌ام. مثلاً لینک [1] چنین گفته: «ظریف تلویحاً از وجود مانعی به نام #FATF در مسیر سند همکاری ایران و چین خبر داد».

🔹قبلاً درباره FATF در چند مقاله توضیح داده‌ام.[2,3,4] بطور خلاصه طرف توافق برجام و پذیرش FATF، در‌واقع گلوبالیست‌ها بودند. تا زمان اوباما آمریکا نیز تحت کنترل گلوبالیستها بود، و به همین دلیل گلوبالیسم در ذهنیت اکثر ایرانیها با آمریکا و استعمار غرب معادل فرض میشد.

🔹آمریکای امروز بسیاری از قراردادهای دوران گلوبالیستها را لغو کرده، و از معاهدات گلوبالیستی، مثل معاهده پاریس، خارج شده است. بودجه سازمان بهداشت جهانی را، بخاطر تحت سلطه چین بودن، هم قطع کرده است.

🔹اصل مسأله FATF هم مسأله پیچیده‌ای نیست، و دو راه برای برخورد با آن وجود دارد:

1️⃣بطور کلی دوری از این توافق مشارکت اطلاعات انتخاب شود. در حال حاضر فقط ۳۹ کشور این به این توافق پیوسته‌اند. بقیه کشورهای دنیا هم بخاطر عدم عضویت در این توافق به خاک سیاه ننشسته‌اند. بنابراین تبلیغ روی نابودی اقتصاد ایران، در صورت عدم پیوست به این توافق، را نباید باور کرد.

2️⃣سعی شود میزان استفاده از این توافق، پس از پیوستن به آن، را حداکثر کرد. اکثر کشورهای عضو توافق کشورهایی هستند که برای استفاده از این اشتراک اطلاعات برنامه‌ریزی کرده، و راههای تقلب و دور زدن از آن را طراحی کرده‌اند.

🔹قراردادهای زیادی را میتوان مثال آورد که هر یک از طرفین برای سوءاستفاده خودش وارد آن شده، اما در نهایت همه طرفین به اندازه پیش‌بینی خودشان سود نبرده‌اند. مثل توافق اشتراک اطلاعات بین سازمانهای اطلاعاتی ۵ کشور آمریکا، انگلیس، نیوزیلند، استرالیا، و کانادا، موسوم به پنج چشم، یا 5 eyes، که نمونه خوبی است.

🔹هدف هر کدام از این کشورها این بود که با اشتراک اطلاعات، دسترسی مجانی به اطلاعات کشورهای دیگر داشته باشند. اما در نهایت بیشترین ضرر را از این سیستم خود آمریکا کرد. چون مقامات سیاسی این کشور از این طریق توانستند اسرار نظامی و اطلاعاتی آمریکا را به حراج بگذارند، و پول تبلیغات انتخاباتی خود را فراهم کنند.

🔹دسترسی مقامات آمریکایی به اطلاعات طبقه‌بندی شده از داخل آمریکا، ثبت میشود؛ و اگر آن را بفروشند، می‌توان مدارک محکمه پسندی برای ارائه به دادگاه جهت محاکمه ارائه کرد. اما وقتی همین مقامات، به بهانه سفر تفریحی به مثلاً نیوزیلند بروند، میتوانند از طریق توافق «پنج چشم» دسترسی به اسناد محرمانه داشته باشند، بدون اینکه رهگیری شوند. بنابراین نمیتوان آنها را بخاطر خیانت در دادگاه محاکمه کرد.

🔹توافق FATF هم چنین حالتی دارد: با برنامه‌ریزی درست میتوان روی استفاده از اطلاعات گردش مالی کشورهای عضو، برای ایجاد مزیتهای تجاری، برنامه‌ریزی کرد.

🔹متأسفانه مسئولین مملکتی موجود افراد زبده و کارردانی نیستند. طرز اداره اقتصاد توسط آن‌ها به خوبی نشان میدهد که از حل ساده‌ترین مشکلات هم عاجز هستند، چه رسد به اینکه بخواهند در رقابت با قدرتهای جهانی دست بالاتر داشته باشند. طرز مدیریت قاجاری آن‌ها باعث خواهد شد که به همان جایی برسند که قاجار رسید.

🔹درخواست چین، به عنوان مرکز فرماندهی گلوبالیسم، برای تصویب FATF، نشان از این دارد که آن‌ها ایران را به عنوان یک مستعمره تحت کنترل خود میخواهند، و توافق ۲۵ ساله یک توافق عادلانه بین دو شریک برابر نیست. چینی‌ها میدانند که ایران قادر نیست همان استفاده‌ای را از توافق FATF بکند، که خودش برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

🔗[1] https://t.me/InternationalRel/28546

🔗[2] درباره پولشویی و FATF https://t.me/zadolmosafer/285

🔗[3] در اروپا آینده از آن گلوبالیست‌ها نیست https://t.me/zadolmosafer/336

🔗[4] درباره گلوبالیسم https://t.me/zadolmosafer/389