باسمه تعالی

فیلم زیر برای اطلاعات عمومی آورده شده است؛ تا مخاطبین اگر به مواردی از این قبیل برخورد کردند، بتوانند موضوع را درک کنند. کار کردن در روز شنبه، روز سبت، برای یهودیها ممنوع است. طبعا مانند تمام مسائل شرعی دیگر، فتاوی متنوعی درباره اینکه چه چیزی «کار کردن» محسوب میشود، ارائه شده است. بعضی از علماء یهود برای پاسخ به این سؤال ۳۹ فعالیت را لیست کرده بودند. یکی از این فعالیتها حمل اشیاء در خارج از محدوده دیوارهای محل زندگی یهودیها است. یعنی در روز سبت یهودیها در خارج از حصار منطقه زندگی خود، حتی حق حمل کلید ماشین خود را نیز ندارند.

در شهرهای بزرگ، که دیوار مشخصی در اطراف محل زندگی یهودیها وجود ندارد، آن‌ها یک کلاه شرعی برای دور زدن این قانون ابداع کرده‌اند. این کلاه شرعی، که Eruv نام دارد، یک سیم است که دور کل منطقه زندگی آن‌ها کشیده می‌شود، تا بشود منطقه را دارای حصار و غیر عمومی خواند؛ تا حمل اشیاء در روز سبت در آن محدوده مجاز شود.

در کل در آمریکا بیش از ۲۰۰ فقره از این سیمها در اطراف محله‌های یهودی‌نشین کشیده شده، که بزرگترین آنها در مانهاتان است. در مانهاتان نیویورک، این سیم به طول ۲۹ کیلومتر در اطراف این محله کشیده شده، و سالانه صد هزار دلار برای نگهداری آن خرج میشود. یک خاخام هم موظف است بطور منظم تمام مسیر سیم را بازرسی کرده، و از پیوستگی آن اطمینان حاصل کند.

با این سیم آن‌ها میتوانند ادعا کنند که کل مانهاتان منطقه محصور زندگی یهودیها است؛ و بنابراین حمل اشیاء در روز سبت برای آن‌ها ایراد شرعی ندارد.

یهودیها در روز سبت اجازه فشار دادن دکمه، برای انجام هر کاری، را هم ندارند. بنابراین آسانسور ساختمان‌های بلند در روز سبت، در تمام طبقات متوقف میشود، تا کسی برای توقف در طبقه خاصی مجبور به فشار دادن دکمه در آسانسور نشود.

کلاه شرعی دیگر آن‌ها استفاده از یک غیر یهودی در روز سبت است؛ تا کارهایی که برای یهودیها در این روز حرام است، را برای آن‌ها انجام دهد. مثلاً دست زدن به سوئیچ برق در روز شنبه، برای آن‌ها کار محسوب شده و حرام است. لذا فردی غیر یهودی را مامور میکنند که در روز شنبه در کنیسه کلید برق را بزند. اگر این فرد به هر دلیلی غایب باشد، مراسم کنیسه بدون روشنایی انجام میشود.

لینک دانلود کلیپ