باسمه تعالی

خبر دستگاه پیش‌بینی آینده، چند سال پیش در رسانه‌های ایران پخش شد. عکس‌العمل جوامع علمی ایران فقط تمسخر و انکار امکان ساخت چنین دستگاهی بود؛ اما همه مردم دنیا با تمسخر با چنین اخباری برخورد نمیکنند؛ بلکه هزینه‌های سنگینی برای تحقیق در مورد آن میکنند.

درباره وجود دستگاهی مشابه جام‌جم یا آینه اسکندر، که امروزه با نامهای Looking Glass و یا Yellow Cube شناخته میشود، در این کانال زیاد نوشته‌ام.

در خارج از ایران شایعات زیادی درباره دستیابی ایران به چنین تکنولوژی وجود دارد.

فیلم زیر چنین ادعا میکند که پس از اینکه علی رازقی طراحی دستگاهی برای پیش‌بینی چند سال آینده، را اعلام کرد، روسها با ایران تماس گرفتند و پیشرفت‌های خود در این زمینه را به اشتراک گذاشتند.

نتیجه این شد که علی رازقی به روسیه رفت و در یک مؤسسه روسی تحقیقات مشترک ادامه یافت. این مؤسسه سال پیش اعلام کرد که روشی را برای برگرداندن زمان به عقب به مقدار خیلی کم، یافته است. البته این نسخه رسانه‌ای خبر است؛ و قاعدتاً قصد داشتند با این بیان به اهل فهم در دنیا توانایی‌های خود را اعلام کنند.

اصل فیلم را میتوانید در لینک [1] بیابید.

[1] https://youtu.be/AGy_Y0alH84