مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

اگر خاطرتان باشد آن طور که به اصطلاح دانشمندان هواشناسی ادعا میکردند زمین رو به گرم شدن باید میرفت و پیش بینی کرده بودند که تا همین حالا آب دریاها بالا آمده باشد. عامل این تغییر هم چیزی نبود جز مصرف سوخت های کربنی توسط انسان ها. معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، ال گور هم در این رابطه فیلم مستندی درست کرده بود به نام An Inconvenient Truth که سال 2006 جایزه اسکار بهترین فیلم مستند را برد. همه فکر میکردند معاون رئیس جمهور از بهترین مشاوران علمی برخوردار است و به آخرین اطلاعات و دستاوردهای علمی دسترسی دارد و وقتی حرف میزند، باید آنرا گوش کرد. اما زمین گرم که نشد هیچ، سوز سرما تا مغز استخوان خیلی از اهل عالم نفوذ کرده است.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود