پرینترهای سه بعدی

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

اگر در جریان تحولات پیشرفت هایی که در ساخت و کاربردهای پرینترهای سه بعدی رخ داده، هستید که هیچ. اگرنه خواندن این متن و دنبال کردن لینک های آن را توصیه میکنم.

سالهای سال است که پرینترهای سه بعدی در صنعت برای ساخت نمونه های اولیه و نیمه صنعتی یا به اصطلاح پروتوتایپ، کاربرد وسیعی داشته اند. اما در سالهای اخیر تحول دیگری رخ داده است و آن این است که بکارگیری روش های جدید طراحی این دستگاهها باعث شده که قیمت این پرینترها شکسته شده و بنابراین به ابزاری تبدیل شود که روی میز کار خیلی از افراد غیر فنی آن هم برای مصارفی غیر صنعتی بکار گرفته شود.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود