مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

مهم ترین حادثه هفته گذشته مراسم سالگرد عاشورا بود. مراسمی که دهها میلیون نفر از مسلمانان جهان در آن شرکت میکنند و تقریبا در تمام کشورهای جهان این مراسم برگزار میشود. بنابراین حادثه ای جهانی و عزاداری بین المللی است. اما هیچ یک از خبرگزاری های غربی و اکثر دیگر خبرگزاری های مطرح دنیا یا اصلا هیچ خبری از آن منتشر نکردند، یا خبرهای منفی و تخریبی که موجب تحقیر مسلمین شود مخابره کردند و یا حداکثر گذری کوتاه داشتند. بهرحال در جوامع غربی خبر این حادثه هیچ انعکاسی نداشت. به جای آن تمام توجه جوامع غربی به رقابتی در برزیل برای انتخاب زیباترین پایین تنه جهان معطوف شده بود که درست همزمان با عاشورا برگزار میشد. ظاهرا برنده شدن در این رقابت آنقدر برای بعضی شرکت کنندگان مهم بوده که حاضر شده بودند با عمل جراحی و دستکاری در لگن خاصره به فرم مطلوب برسند. لذا طبیعی بودن فرم بدن شرکت کنندگان باید با عکس برداری XRay به تایید پزشکان و البته میلیونها نفری که در سراسر عالم اخبار مربوط به این رقابت را دنبال میکردند، میرسید.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود