مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

شاید خبرهایی درباره پیش گویی های حوادث مهلکی که در اطراف روز 23 سپتامبر امسال قرار است رخ دهد شنیده باشید. اگر اخبار چند سال اخیر را دنبال کرده باشید، در می یابید که تقریبا هر سال با چنین پیش گویی هایی مواجه هستیم که بارزترین نمونه آن پیش گویی پایان دوره ای از تاریخ در روز 21 دسامبر 2012 بر اساس تقویم مایا و همچنین پیشگویی رخداد حمله اتمی به مراسم المپیک لندن سال 2012 بود. کسانی که بخواهند ژست روشنفکری بگیرند، این موقعیت ها را از دست نمیدهند و هر کسی که از هر زاویه ای درباره این مطالب بحث کند، را خرافاتی و مرتجع میخوانند. این موقعیتها راحت ترین و ارزانترین موقعیتی است که آدمهای بی هنر و بیسواد بتوانند خود را روشنفکر نشان دهند.

درست است که آنچه که در لینکهای فوق گفته شده اعتباری ندارد. بیشتر آنها مطالبی است که سالهای قبل هم پخش شده بود و بعضا اعداد و ارقام و محاسبات نجومی به نحوی اصلاح شده که با تاریخ های جدید همخوانی داشته باشد.اما این موضوع را نباید ساده گرفت و ارزش آن را دارد که یک بحث جامع علمی در این باره ارائه شود. شخصا با توجه به محدودیت وقت، آنچه را که در توانم بود ارائه کرده ام.

نکته مهم این شایعات، صحت و سقم خبرها نیست، بلکه جواب چراها را باید پیدا کرد.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود

مرگ دنباله دار ISON

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

سیارک دنباله دار C2012/S1 درسپتامبر 2012 توسط دو نفر روسی با استفاده از اطلاعات گرفته شده از مرکز International Scientific Optical Network  کشف شد و از اینرو بعدا به نام ISON معروف شد. حدس های اولیه این بود که این سیارک که قطری چند صد متری بیشتر نداشت، تا بحال به دور خورشید نگشته است و بنابراین ممکن است نور دنباله آن بیشتر از دیگر دنباله دارها باشد. از اینرو که این سیارک پس از چرخیدن به دور خورشید، از بالای قطب شمال زمین عبور میکند، بعضی ها امید داشتند که در شب و یا حتی در روز نورافشانی زیبای آن را تماشا کنند. اما ماجرا آنجور که بعضی ها انتظار داشتند پیش نرفت.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود