باسمه تعالی

فیلم زیر قطعه‌ای از صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا، درباره Directed Energy Weapons، است. فیلم کامل را در لینک [2] میتوان یافت.

وجود این سلاح‌ها تا چند سال پیش محرمانه نگه داشته میشد. اما چند سالی است که جسته و گریخته درباره آن مطالبی شنیده میشود. صحبت اخیر Esper در این رابطه به شایعات در این زمینه پایان داد، و رسما وجود این سلاحها به عموم مردم اعلام شد.

لینک [1] نیز یک سایت آمریکایی است، که درباره توسعه این سلاحها در آمریکا مطلبی ارائه کرده است.

ادعای اسپر این است که روسیه و چین چنین سلاح‌هایی را در مدار زمین مستقر کرده‌اند. در دو سال گذشته شایعات فراوانی درباره نقش این سلاحها در آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا پخش شدند؛ و شخصاً در کانال تلگرام نمونه‌هایی از آن را آورده‌ام.

به عنوان نمونه در آتش‌سوزی‌های سال گذشته، ماشین‌هایی را می‌شود یافت که در وسط خیابان سوخته و ذوب شده‌اند، و حتی راننده فرصت فرار نداشته؛ اما بوته‌ها و سطل آشغال پلاستیکی کنار کوچه سالم مانده‌اند.[3] مورد دیگر پلی فلزی بود که کاملاً ذوب شده، اما درختهای اطراف آن سالم بودند.[4] این نحوه آتش‌سوزی احتمال دست داشتن چین در این کار، از طریق DEW، را مطرح کرده بود.

🔗[1] Air Force Harnessing the Power of Directed Energy
https://www.military.com/video/air-force-harnessing-power-directed-energy

🔗[2] https://twitter.com/DeptofDefense/status/1306232167769411584

🔗[3] بررسی اخبار آتش‌سوزی کالیفرنیا
https://t.me/zadolmosafer/343

🔗[4] https://t.me/zadolmosafer/347

لینک دانلود کلیپ