باسمه تعالی

دو روز پیش در خبرها آمده بود که در شهری در ایالت ویسکانسین، پلیس مردی سیاه‌پوست را بدون دلیل کشته است.[1]

ماجرا از این قرار بود که دو زن با هم دعوا میکردند و این مرد خواسته بود که آن دو را از هم جدا کند. وقتی پلیس سر میرسد، شاهد ورود این مرد به دعوای زنانه میشود. بنابراین اول سعی میکنند که مرد را دستگیر کنند. اما این مرد سیاه‌پوست، که خود را مقصر نمیدانسته، سعی میکند سوار ماشین خود شود، که پلیس بخاطر عدم تمکین به او تیراندازی میکند. بعد از آن هم طرفداران Black Lives Matter سعی میکنند از این اتفاق سوءاستفاده سیاسی کنند.

از فیلم صحنه تیراندازی چنین برمی‌آید که این پلیسها بخاطر خشونت غیر قابل توجیه محکوم شوند.[1] اما اینکه چرا محکوم کردن پلیس در چنین مواردی کار آسانی نیست، نیاز به توضیح دارد.

اولاً در زمان سلطه گلوبالیستها بخش عمده آموزش پلیس در آمریکا به افسران اسرائیلی واگذار شده بود.[2] آن‌ها هم هر شگردی برای سرکوب وحشیانه فلسطینی‌ها بکار برده بودند، را به پلیس آمریکا یاد میدادند. رفتار پلیس آمریکا دقیقاً مطابق همان آموزش‌هایی است که از افسران اسرائیلی یاد گرفته‌اند. بنابراین تا زمانی که پلیس از اول آموزش نبیند و نسل جدید پلیس،‌ با آموزشی کاملاً متفاوت، تربیت نشود انتظار چنین مسائلی را باید داشت.

دوماً مبنای رفتار پلیس آمریکا پروتکل‌های نوشته شده برای آن‌ها است. در این پروتکل‌ها هم جایی برای اخلاقیات و وجدان نیست. فرض اولیه آن‌ها این بوده که با نوشتن قانون جامع و تعریف دقیق پروتکل‌ها می‌شود از اخلاق بی‌نیاز شد. به عنوان نمونه در پروتکل‌های آن‌ها نیامده که اگر مردی وارد دعوای زنانه شده، میتواند به قصد کار خیر، و فقط برای جدا کردن آن‌ها، باشد. درک چنین چیزی برای ما خیلی ساده است، اما پلیس آمریکا را سالها آموزش و تمرین داده‌اند که فقط بر اساس پروتکل‌های خودشان عمل کنند. پروتکل‌ها میگویند که هر کسی وارد دعوا شده، خودش بخشی از دعوا است.

زمانی که قاضی دادگاه بخواهد درباره عمل‌کرد پلیس قضاوت کند، مجبور می‌شود که رفتار پلیس را با پروتکل‌هایی که برای آن‌ها تعریف شده، تطبیق دهد. قاضی هم معمولاً می‌یابد که پلیس‌ها مطابق پروتکل‌ عمل کرده‌اند؛ و به همین دلیل محکوم کردن آن‌ها مشکل است.

معضل اصلی این است که قوانین و پروتکل‌ها باید از اول نوشته شوند. حذف اخلاق و جایگزینی آن با قانون عملی نیست، بلکه قانون در کنار اخلاق کارآیی دارد. آمریکایی‌ها هم بالاخره مجبور خواهند بود که اخلاقیات را در کنار پروتکل‌های خود آموزش دهند.

آنچه در آمریکا میگذرد دعوای نژادی نیست. میزان تلفات سفیدپوستهایی که توسط پلیس کشته می‌شوند کمتر از سیاهان نیست. وقتی از ترامپ در مصاحبه درباره کشتن سیاهان توسط پلیس پرسیده بودند، او جواب داد که «مشکل سیاه و سفید نیست. مشکل این است که پلیس همه را میکشد».

معضل موجود، و اهمیت اصلاح آن، را همه جناح‌های سیاسی درک میکنند. اما حل آن به تغییر اساسی قوانین بسته است. آن‌ها سالها تلاش کردند دین و به تبع آن اخلاق را از قوانین کنار بگذارند. حالا باید درست برعکس آن عمل کرده، و یک سیستم اخلاقی مدون تعریف کنند و آموزش دهند. چنین کاری هم طبعا زمان‌بر است.

اما عجالتاً این موضوع دستمایه سوءاستفاده جناحی شده است.

🔗[1] Wisconsin police shooting a Black man multiple times, National Guard is called to Kenosha https://www.washingtonpost.com/nation/2020/08/23/kenosha-police-shooting-video-wisconsin/

🔗[2] With Whom are Many U.S. Police Departments Training? With a Chronic Human Rights Violator – Israel https://www.amnestyusa.org/with-whom-are-many-u-s-police-departments-training-with-a-chronic-human-rights-violator-israel/