باسمه تعالی

کتاب پروفسور Giuseppe Tritto، یکی از محققین سرشناس اروپایی، درباره کروناویروس جدید، چند هفته پیش چاپ شد. او در این کتاب چند نکته مهم را ذکر کرده است:[1]

1️⃣ کروناویروس جدید یک ویروس، که حاصل جهش‌های طبیعی باشد، نیست. بلکه این یک سلاح بیولوژیک بود که در آزمایشگاه ووهان، تحت نظر ارتش چین،‌مهندسی ژنتیک شده است.

2️⃣ هنگام نوشتن کتاب ۱۱ strain مختلف از ویروس شناسایی شده بودند، و انتظار جهش‌های فراوان آتی را نیز باید داشت. هر واکسنی حداکثر بتواند روی ۴ یا ۵ strain مؤثر باشد؛ بنابراین اینکه با واکسن بشود بیش از ۷۵٪ مصونیت ایجاد کرد، را نباید انتظار داشت.

3️⃣ ادامه دروغ‌گویی چین درباره روند تولید این ویروس باعث میشود که مقابله با آن عملی نباشد.

نکته دیگری که جدا از مطالب این پروفسور باید در نظر داشت، این است که در اکثر کشورهای دنیا،‌ چندین ماه است که تلفات واقعی این ویروس بسیار پائین بوده است. منتها گلوبالیستها، به دلایل سیاسی، قصد بالا بردن آمار و کنترل اذهان مردم را دارند. مسئله هرچه بوده، مدتها است که فروکش کرده، و تهدیدی در حد یک پندمیک واقعی نیست.

🔗[1] Renowned European scientist: COVID-19 was engineered in China lab, effective vaccine ‘unlikely’ https://www.lifesitenews.com/blogs/renowned-european-scientist-covid-19-was-engineered-in-china-lab-effective-vaccine-unlikely