باسمه تعالی

ترامپ در سخنرانی انتخاباتی ۳ روز پیش در Tulsa اوکلاهما، چنین گفت که:

«کشورهایی زیادی هستند که آمریکا را در سالهای گذشته غارت میکردند و از ما سوءاستفاده میکردند، و من جلوی آن را گرفته‌ام. بنابراین عده زیادی هستند که از حضور من ناراحت هستند. مجتمع صنایع نظامی ترجیح میدهند که گوشه و کنار دنیا جنگ راه بیاندازیم، تا آن‌ها بمب و موشک بفروشند».

بعد از آیزنهاور، ترامپ دومین رئیس‌جمهوری آمریکا است که درباره خطر صنایع نظامی و تاثیرگذاری آن‌ها بر سیاست خارجی، هشدار میدهد.[1]

بعضی‌ها این رفتار دولت آمریکا را نتیجه درون‌گرایی، مشکلات داخلی، و کمبود منابع مالی میدانند. در حالی که آمریکا دنبال بازنگری اساسی درباره نقش و جایگاه خود در صحنه جهانی است.

آمریکای جدید دنبال توسعه نیروی فضایی کارآمد است، تا بتواند در مقابل همه تهدیدها واکنش سریع نشان دهد. اگر این نیروی فضایی در عمل توان خود را اثبات کند، دیگر آمریکا نیازی به حفظ هزار پایگاه نظامی در سراسر جهان ندارد.

در گذشته سازمان سیا برای عملیات محرمانه و غیرقانونی خود نیاز به درآمد مجزا از بودجه دولتی داشت. به همین دلیل تجارت مواد مخدر و برده تحت مدیریت این سازمان انجام میشد؛ تا منابع مالی مورد نیاز این سازمان تأمین شود. ماموریت این سازمان تمام شده، و به DIA واگذار شده است. DIA نیز قصد ندارد روشهای کثیف سیا را ادامه دهد. بنابراین آمریکا دیگر احتیاجی به حفظ نیروهای خود در افغانستان، و حفاظت از مزارع خشخاش ندارد. ملی‌گرایان عزم انحلال سازمان سیا، به همراه ناسا و نیروی هوایی آمریکا، در آینده نزدیک را دارند.

این مطالب به معنی این نیست که آمریکا تحت مدیریت ملی‌گرایان قصد حفظ هژمونی خود را ندارد. بلکه معنی آن این است که آمریکا میخواهد هژمونی خود را با روشهای بهتر و کم‌خرج‌تر و انسانی‌تر حفظ کند.

🔗[1] پست 1464: هشدار ۶۰ سال پیش آیزنهاور، درباره خطر صنایع نظامی
https://t.me/zadolmosafer/1464

لینک دانلود کلیپ