باسمه تعالی

این فایل متن گزارشی است به قلم Peter Pry، درباره سلاح‌های پالس الکترومغناطیس چین. از این سلاحها میتوان برای از کار انداختن و حتی تخریب شبکه برق سراسری یک کشور استفاده کرد.

جمع‌بندی ارتش آمریکا این است که چین سیاست «عدم حمله پیش‌دستانه» را کنار گذاشته، و خود را برای ضربه اول، و یا First Strike، به آمریکا آماده میکند. هدف این حمله، که بدون اخطار اولیه رخ خواهد داد، از کار انداختن تمام شبکه‌های برق و سیستم‌های مخابراتی و حمل و نقل است. اگر این حمله موفقیت‌آمیز باشد، مرحله بعدی عملیات متعاقب آن پیگیری خواهد شد.

اصل موضوع مطلب جدیدی نیست، و قبلاً دراین‌باره در وبلاگ و کانال زیاد بحث کرده‌ام.[2,3] اما مطرح شدن دوباره این موضوع نشان از جدی شدن احتمال استفاده پیش‌دستانه چین از این سلاح دارد.

سازمان امنیت ملی آمریکا، DHS، مدتی است که به مردم اعلام کرده که خود را برای شرایط زندگی بدون آب و برق و ارتباطات، حداقل برای ۶ ماه، آماده کنند.

گزارش مذکور محدود به اطلاعاتی است که رده‌بندی فوق محرمانه ندارند. بنابراین ذکری از تکنولوژی‌های محرمانه در این گزارش نیامده است. اما اصل پخش این گزارش نشان‌دهنده قصد ارتش آمریکا برای آماده سازی مردم است.

سالهای زیادی است که زرادخانه هسته‌ای چین در حدود ۳۲۰ کلاهک هسته‌ای اعلام میشود؛ و این رقم تغییر نمیکند. اما واضح است که این آمار واقعی نیست. چین برای حمل و نقل سلاح‌های استراتژیک و نیروهای خود، بیش از ۵ هزار کیلومتر تونل زیرزمینی در خاک خود احداث کرده است. قاعدتاً اگر توان نظامی چین به ۳۲۰ کلاهک هسته‌ای محدود بود، نیازی به این تونلها وجود نداشت.[4]

در نبردهای آتی از تکنولوژی‌هایی با رده‌بندی فوق محرمانه استفاده خواهد شد. خبرهایی غیررسمی و محدود را درباره چنین تکنولوژی‌هایی میتوان یافت. هم‌اکنون ماهواره‌های نظامی چین و آمریکا، و احتمالاً تعدادی از کشورهای دیگر، سلاح‌های محرمانه متعددی را در خود حمل میکنند، و برای انجام عملیات در هر لحظه آماده هستند.

تنازع قدرتهای بزرگ نیز بر سر چیزهایی است که مردم عادی کمتر از آن‌ها باخبر هستند.

🔗[1] China develops weapons to fry US electric grid, eyes high-tech ‘Pearl Harbor’ attack https://defconwarningsystem.com/2020/06/19/china-develops-weapons-to-fry-us-electric-grid-eyes-high-tech-pearl-harbor-attack/

🔗[2] https://shakeri.net/2406/consequences-emp-attack-usa/

🔗[3] توان بازدارندگی کره‌شمالی https://shakeri.net/2979

🔗[4] China’s Underground Great Wall https://thediplomat.com/2011/08/chinas-underground-great-wall/