تأمین بودجه انتخاباتی دموکراتها با Black Lives Matter

تأمین بودجه انتخاباتی دموکراتها با Black Lives Matter

باسمه تعالی

در ایران درباره «غرق شدن آمریکا مثل کشتی تایتانیک» و احتمال سرنگونی ترامپ، و یا باخت او در انتخابات بعدی، زیاد تبلیغات میشود. اما شواهدی میتوان ارائه کرد که این تبلیغات واقعی نیستند.

یکی از این شواهد این است که حزب دموکرات در تأمین بودجه انتخاباتی خود با مشکل جدی روبرو است. آن‌ها برای تأمین این بودجه از حرکت «Black Lives Matter» سوءاستفاده کرده، و کمک‌های مالی مردم به این حرکت را به ستاد کاندیداهای دموکرات میدهند.[1]

همانطور که در عکس زیر دیده میشود، کلید Donate در این سایت به حساب شرکت ActBlue اشاره میکند. لیست هزینه‌های این شرکت را در لینک [2] میتوانید بیابید. بخش عمده بودجه کاندیداهای دموکرات از کمکهای مالی به این حرکت تأمین شده است.

یک جنبه این موضوع این است که مردم آمریکا حاضر به کمک مالی به انتخابات کاندیداهای دموکرات نیستند؛ و این معیار خیلی گویاتر از نظرسنجی‌های CNN است. اما جنبه دیگر این است که این کار از چند جهت غیر قانونی است:

اولاً Black Lives Matter یک حرکت جهانی است، و کمک‌های مالی از سراسر دنیا به این حرکت ارسال میشود. کاندیداهای ریاست‌جمهور آمریکا مجاز به دریافت کمکهای خارجی برای تبلیغات انتخاباتی نیستند. بنابراین اهدای این کمکها به کاندیداها غیرقانونی است.

دوماً اهدا کنندگان، این پولها را برای مبارزه با نژادپرستی، و بهبود وضعیت رنگین‌پوستها اهدا کرده‌اند. صرف این پولها در انتخابات دموکراتها دزدی محسوب میشود.

ملی‌گرایان مسیحی دست شهرداران و فرمانداران دموکرات را باز گذاشته‌اند تا ماهیت واقعی خود را به مردم نشان دهند. همان شهردارانی که تا چند هفته پیش مردم را بخاطر شرکت در مراسم کلیسا و یا بردن کودکان به پارک، و نقض قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی، به زندان میفرستادند، حالا خودشان در تظاهرات شرکت کرده، و مردم را به نقض فاصله‌گذاری اجتماعی تشویق میکنند. همان شهرداران و فرمانداران گلوبالیستی که تا چند هفته پیش مجرمین خطرناک را از زندان، به بهانه احتمال بیمار شدن با کروناویروس، آزاد میکردند، حالا طرح انحلال اداره پلیس در مناطق خود را دنبال میکنند.

ترامپ اختیارات زیادی برای مهار این اوضاع داشت، اما از هیچکدام آن‌ها استفاده نکرد. دلیل این امر این است که هر تحول اجتماعی بدون روشنگری مردم در طولانی مدت محکوم به شکست است. هدف عدم مقابله ترامپ با این تحرکات ضعف نیست، بلکه نشان دادن ماهیت گلوبالیستها به مردم است.

ملی‌گرایان استراتژی‌های نظامی سون‌تزو را مد نظر دارند. یکی از این استراتژی‌ها این است که «در جایی که ضعیف هستی، قوی ظاهر شو؛ و وقتی قوی هستی، خود را ضعیف نشان بده».

🔗[1] Donations to “BlackLivesMatter.com” all go to . . . The Democrat National Committee
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/donations-to-blacklivesmatter-com-all-go-to-the-democrat-national-committee

🔗[2] https://www.opensecrets.org/pacs/expenditures.php?cmte=C00401224&cycle=2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>