باسمه تعالی

در جریان اغتشاشات چند ماه پیش آمریکا تعداد قابل توجهی از دوستان تماس گرفتند و از اینکه از ترامپ دفاع کرده‌ام، گله کردند. شخصاً بخاطر نمی‌آورم که از ترامپ دفاع کرده باشم؛ بلکه سعی کردم واقعیت حوادث آمریکا را درست گزارش کنم.

رسانه‌های ایران، علی‌الخصوص در جریان حوادث چند ماه گذشته، تصویری به شدت مُعوج از وقایع آمریکا ارائه کردند، و از دروغ‌گویی هیچ ابائی نداشتند. به عنوان نمونه جایی دیدم که چنین نوشته بودند:

«در آمریکا هم مطالبه اصلی مبارزه با نژادپرستی‌ست اما یه عده دزد و طرفداران ترامپ با این جماعت حرکت می‌کنند و به محض اینکه فروشگاه و بانکی می‌بینند غارت می‌کنند»

همه این ادعا دروغ است:

  • اولاً صحنه قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس ساختگی بود، و درباره آن توضیح داده‌ام.[1]
  • دوماً اعتراضات سازمان‌دهی شده توسط حزب دموکرات و با هدف بحران ‌سازی برای ترامپ، و کم کردن شانس پیروزی او در انتخابات آتی است.
  • سوماً «طرفداران ترامپ» ملی‌گرایان مسیحی هستند، و دست به غارت مغازه‌ها نمیزنند.
  • چهارم اینکه کشته شدن پلیس سیاه‌پوست در St. Louis توسط اغتشاش‌گران نشان میدهد که ادعای مبارزه با نژادپرستی دروغ است.
  • ارائه چنین روایات دروغی از وقایع آمریکا نمیتواند فقط حاصل یک قوه متخیله فعال باشد، بلکه بیشتر به حرام‌زادگی شبیه است.

متأسفم که مطلبی را باید به عرض مخاطبین ایرانی، علی‌الخصوص آن‌ها که هنوز بر این خیال کودکانه هستند که با قیام امام زمان (عج) آقای خامنه‌ای پرچمش را به دست امام خواهد داد، برسانم:

  • همه دروغ‌هایی که درباره آمریکا در رسانه‌های ایرانی پخش می‌شود،‌ برای سرپوش گذاشتن بر این حقیقت است که ایران مدتها است عضویت کامل جبهه گلوبالیسم را پذیرفته است. هرچند ایرادات زیادی به ملی‌گرایان آمریکا، و شخص ترامپ می‌شود وارد کرد، اما عجالتاً آن‌ها راه خود را از دجال گلوبالیست جدا کرده‌، و در حال مبارزه هستند. شاهد این مدعا خروج آمریکا از معاهده پاریس، قطع ارتباط با سازمان بهداشت جهانی، و خروج از توافق گلوبالیستی برجام است. این مقامات ایرانی هستند که آمریکا را بخاطر عدم تبعیت از سازمان‌های گلوبالیستی محکوم میکنند.
  • کینه و دشمنی ایران با آمریکا، از خامنه‌ای گرفته تا بقیه، برای این است که آرزوهای خود در برگزاری جشن کفتارها بر سر لاشه آمریکا را نقش بر آب می‌بینند.

🔗[1] پست ۱۸۹۷: درباره قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس در مینه‌سوتا https://t.me/zadolmosafer/1897