باسمه تعالی

یکی از دوستان از اینکه در کانال دنبال «توجیه اقدامات تروریستی ارتش و پلیس آمریکا» هستم، گله میکردند. شخصاً هیچ دلیلی برای این کار ندارم، و نفعی در آن برایم متصور نیست. در پست‌های کانال هم سعی کردم تصویر روتوش نشده‌ای از وقایع غرب ارائه کنم، تا فرق واقعیت با narrative یا روایت ساختگی پخش شده از رسانه‌ای ایرانی روشن شود.

تنازع ایران با آمریکا را نمیشود نبرد دو مذهب یا دو فرهنگ و تمدن نامید. این جنگ به هیچ وجه جنگ تمدنها نیست؛ بلکه رقابت جمهوری اسلامی ایران با آمریکا این است که کدام آن‌ها بیشتر آمریکایی باشند.

کدام مشخصه از تجربیات اجتماعی آمریکا، و یا سرمایه‌داری افسارگسیخته آنها، را میتوانید نام ببرید، که در ایران با چند ده سال فاصله کپی‌برداری نشده باشد؟

در هر زمینه‌ای که سعی می‌شود در ایران حرف تازه‌ای متفاوت با غرب آورده شود، بعد از کمی تلاش، دقیقاً همان تجربه آمریکایی تکرار میشود. از «عصر جدید» گرفته، تا تکرار سبک Talk Show های آمریکایی مهران مدیری، تا بورس و هر چیز دیگری که تصور کنید.

نرم‌افزارهایی وجود دارند که عکس‌های یک فرد را میگیرند، و تصویر دقیق از چهره گذشته و آینده او ترسیم میکنند. بعضی‌ها با دیدن یک عکس چهره پیر ممکن است مشمئز شوند و آن را مسخره کنند. وقتی هم که به آن‌ها گفته شود که این تصویری است که نرم‌افزار مذکور از چهره آینده شما کشیده، به سختی باور میکنند.

باور این مطلب برای اکثر ایرانی‌ها سخت است که هر آن چیزی از آمریکا که به نظر آن‌ها قابل تحقیر و توهین می‌آید، درواقع چهره آینده خود ایران است، که به نظر آن‌ها مشمئزکننده می‌آید.

اگر آمریکا واقعاً پلید است، چرا صددرصد تجربیات آن‌ها در ایران تکرار میشود؟ اگر در هر چیزی ایران پا جای پای آمریکا میگذارد، چرا به آن‌ها توهین میکنند؟

اینکه منظور آقای خمینی از عبارت «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید» چه بود، را خود ایشان باید بگوید. اما این عبارت چنین تعبیر شد که:

هر جایی گند زدید و خواستید ماستمالی کنید، آن را تقصیر آمریکا بگذارید و فحشش را به آن‌ها بدهید.

هر یک از تجربیات مفید جامعه آمریکایی را که استفاده و تکرار کردید، بجای تشکر و قدردانی، به آن‌ها فحش بدهید و رجزخوانی کنید.

تجربیات فاسد آمریکایی‌ها را تک به تک تکرار کنید، و گناه این کار خود را متوجه آمریکایی‌ها بدانید، که قبل از شما آن‌ها را تجربه کرده‌اند، و فاسد بودن آن را به شما در عمل نشان داده‌اند.

هر کسی که مطالبه حقی کرد، و یا فسادی را برملا کرد، به بهانه وابستگی به آمریکا سرکوب کنید.

هر تلاشی برای مقابله با فساد را به بهانه اینکه دشمن آمریکایی مترصد سوءاستفاده است، سرکوب کنید.