باسمه تعالی

سایت واشنگتن پست در مقاله‌ای چنین نوشته که «چون معضل شیوع کروناویروس در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت، ماسک جزئی از زندگی ما خواهد بود. به همین دلیل ماسک به ابزاری برای خودنمایی و تجلی روحیات فرد تبدیل میشود».[1]

این ادعا چندی مشکل دارد:

اولاً معضل شیوع کروناویروس فقط با عملیات روانی و اغراق و دروغ ادامه پیدا کرده است. هرچند بعضی از افراد، با مشاهده چند مورد تلفات، وجود اپیدمی را باور کرده‌اند، آمار کلی نشان میدهد که تلفات کروناویروس در حد آنفلونزا و ذات‌الریه‌ سالانه است.

دوماً مردم عادی، به همان دلیلی که با پیرجامه سر کار نمیروند، از ماسک‌های مسخره و مضحک هم استفاده نمیکنند.

اما ایراد اساسی مقاله واشنگتن‌پست در narrative یا روایتی است که در ذهن ناخودآگاه مخاطب القاء میکند. این روایت این است که اپیدمی برای چندین ماه یا سال پیش رو ادامه خواهد داشت، و کسی نباید انتظار حل این مسأله را داشته باشد.

اگر مردم بفهمند که این هدف این اپیدمی کنترل جوامع، حکومت پلیسی بر آن‌ها، ایجاد قحطی مصنوعی، و فروپاشی اقتصادی جوامع است، کسی حاضر به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی کسب و کار خود نخواهد شد. اما اگر در ذهن آن‌ها جا بیافتد که اپیدمی واقعی است، و گریزی از ادامه این شرایط نیست، دیگر مخالفت و اعتراض نخواهند کرد.

روزنامه واشنگتن‌پست نیز هوشمندانه این narrative را در مخاطب القاء میکند.

تشخیص اینکه چه کسی وابسته به گلوبالیستها است و برای آن‌ها کار میکند، خیلی ساده است: وابستگان به گلوبالیسم همین روایت ناگزیر بودن شرایط اپیدمی را تبلیغ میکنند.

به عنوان نمونه حریرچی، معاون وزارت بهداشت میگوید: «تا زمان ساخت واکسن مؤثر و داروی مؤثر، باید عادت کنیم که با ویروس کرونا زندگی کنیم».[2] ایشان دیگر از این واضحتر چطور میتوانست عزم خود را برای پیگیری طرح‌های گلوبالیستها بیان کند؟ او هم بر طولانی بودن اپیدمی تأکید دارد، و هم تبلیغ واکسن میکند.

یکی از دلایل عدم رخداد اعتراضات اجتماعی، در زمان اپیدمی چه واقعی و چه ساختگی، این است که مردم همه جوامع میدانند که اگر در پی اعتراضات کشتاری رخ دهد، همه تلفات را به نام ابتلاء به بیماری جا میزنند؛ و بعد جنازه‌ها را در Body Bag گذاشته، و به بهانه جلوگیری از شیوع بیشتر، به هیچ‌کس اجازه بررسی جنازه و تحقیق درباره علت مرگ را نمیدهند.

🔸[1] https://twitter.com/washingtonpost/status/1257668683415146496

🔸[2] https://t.me/akharinkhabar/218331