باسمه تعالی

🔹خیلی زودتر از آنچه انتظار داشتم، خبرهای مربوط به اینترنت کوانتومی در رسانه‌ها پخش شده است. لینک [1] ادعا میکند که در بودجه سال آینده آمریکا، ۲۳۷ میلیون دلار را برای توسعه اینترنت کوانتومی اختصاص داده‌اند.

🔹البته نحوه ارائه خبر واضحاً برای عوام است؛ به این دلیل که چنین وانمود میکند که پروتوتایپ‌های این نوع ارتباط به تازگی در حال توسعه هستند. در حالی که دهها سال است که این تکنولوژی در آزمایشگاه‌های نظامی توسعه داده شده، و استفاده میشود.

🔹هرچند اصل این پروژه محرمانه بود، اما حداقل از ۲۵ سال پیش بخشی از اخبار آن در معرض دید عموم قرار گرفت.

🔹به عنوان نمونه ۲۵ سال پیش اخبار پروژه CHANI پخش شده بود.[2] درباره این پروژه باید یک مقاله مفصل بنویسم، اما بطور خلاصه، پروژه این بود که از طریق ارتباط کوانتومی با موجودات هوشمند عوالم دیگر ارتباط برقرار کنند. این تلاش موفقیت آمیز بوده، و توانسته بودند با یک دانشجو در عالمی دیگر ارتباط داشته باشند.

🔹ظاهراً در آن عالم نیز سیستم علمی برقرار بوده، و دانشجویان سطح عالی، مشابه دوره دکترا در این عالم، تحت نظر استادان خود، باید تحقیقی را انجام میدادند. آن دانشجو نیز اجازه یافته بود که برای تحقیق خود درباره تمدن بشری، تماس بگیرد. نتیجه این ارتباط این بود که آن دانشجو زبان آدمها را یاد گرفته بود و میتوانست مکالمه کند. پس از پایان تحقیقات او، تماس قطع شده بود.

🔹ادعا میشود که نکته جالب توجه این ارتباط این بود که آن دانشجو میتوانست علاوه بر حال، گذشته و آینده تمدن بشری را نیز ببیند و اخبار دقیقی ازآن ارائه کند. ادعا می‌شود که کل مذاکرات با این دانشجو را در همان زمان، بدون شرح ماوقع، در اینترنت گذاشته بودند، تا اهل فهم بتوانند در جریان آن باشند.

🔹در سالهای اخیر نیز حرفهای زیادی درباره ارتباط با کلونی‌های بشر در سیاره‌های دیگر، که از طریق استارگیت‌ها به آنجا سفر کرده‌اند، از طریق اینترنت کوانتومی، شنیده میشود.

🔸[1] Trump betting millions to lay the groundwork for quantum internet in the US https://www.cnbc.com/2020/04/27/us-laying-groundwork-for-a-quantum-internet.html

🔸[2] The CHANI Project - quantum communication in the 1990s? https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/the-chani-project-quantum-communication-in-the-1990s/