سمبل قلب

سمبل قلب

باسمه تعالی

این مطلب را فقط از آن جهت می‌نویسم که بعضا در محاورات شکلک‌هایی تبادل می‌شود، که معنی غیر از‌ آن چیزی که فرستنده فرض میکند، دارند. یکی از این شکلک‌ها سمبل قلب است، که بعضی مواقع درست بکار گرفته نمیشود.

آیا درک احساسات و عواطف در زبان‌های دنیا مشترک است؟

اگر مدتی در شبکه‌های اجتماعی سیر کرده باشید، حتماً با این پدیده برخورد کرده‌اید که بعضی‌ها از emoticon، یا شکلک‌ها، استفاده فراوانی میکنند؛ بدون اینکه درباره معنی و مفهوم رسمی آنها تحقیق کرده باشند.

وقتی هم از این افراد درباره معنی و مفهوم هر کدام از آن شکلک‌ها سؤال کنید، چیزی را بیان میکنند که ساخته ذهن خودشان است؛ منتها چنین باور دارند که هر کس دیگری نیز همین تصور را باید داشته باشد.

لینک [1] درباره تحقیق اخیری که در رابطه با «مفهوم احساسات و عواطف در بین حدود ۲۵۰۰ زبان‌ دنیا» انجام شده، شرح داده است. این تحقیقات نشان میدهد که اساساً درک مشترکی در بین مردم دنیا، درباره احساسات مختلف، وجود ندارد.

به عنوان نمونه در بعضی زیانهای دنیا غم و ترس و نگرانی، را با یک کلمه واحد بیان میکنند؛ و در بعضی زبانهای دیگر غم معادل پشیمانی است.

تجربه شخصی‌ام این است که در بین افراد هم‌زبان و هم‌فرهنگ نیز درک احساسات و عواطف، مشترک و واحد نیست. افراد برحسب سن و تجربه و تحصیلات، درکهای متفاوتی از احساسات دارند.

بنابراین پیشنهاد میکنم زمانی که با افرادی از زبانها و فرهنگهای دیگر برخورد دارید، در استفاده از شکلک‌ها احتیاط کنید؛ چون ممکن است مفهومی کاملاً متفاوت از منظور شما را، برای فرد مقابل حمل کند.

[1] The Meaning of Emotions May Differ Across The World, New Research Shows
https://www.ineffableisland.com/2019/12/the-meaning-of-emotions-may-differ.html

سمبل قلب

لینک [2] چنین شرح میدهد که سمبل قلب در قبل از میلاد مسیح در منایع هندو به عنوان شکل یک دانه گیاه استفاده میشد، و مفهوم دیگری داشت. اما در قرون اخیر این سمبل به عنوان عشق مادی استفاده میشود. سمبل قلب قرمز علی‌الخصوص در هدایای روز Valentine، به عنوان نشانه عشق مادی بکار برده می‌شود و بقول معروف suggestive است. یعنی فقط وقتی می‌توانید آن را به کسی بفرستید که نظری داشته باشید.

درباره اینکه چرا چنین سمبلی به عنوان قلب استفاده شده، نظریات زیادی وجود دارد. لینک [2] نیز بعضی از آن‌ها را ذکر کرده است.

از بعد از رنسانس، با قدرت گرفتن گروه‌های فراماسون در دنیا، آن‌ها برای تمسخر عوام، و به رخ کشیدن سطح درک پایین آن‌ها به خودشان، چنین سمبلی را به عنوان قلب مطرح کردند. این سمبل هیچ شباهتی به قلب صنوبری، که در درون سینه می‌تپد، ندارد. بلکه اصل آن شکل کفل زنی است که خم شده است.[3]

هدف این افراد شیطانی از این تحقیر این بود که به مردم بفهمانند که آنقدر ساده‌لوح هستند که می‌شود شکل کفل را به عنوان قلب و سمبل عشق به آن‌ها فروخت.

[2] Heart symbol
https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_symbol

[3] Did you know that the iconic Valentine’s heart shape is not actually based on the shape of a human heart, but rather on the shape of the buttocks of a female bending over?
http://oddesotericthoughts.blogspot.com/2012/02/did-you-know-that-iconic-valentines.html

نظری درباره “سمبل قلب”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>