باسمه تعالی

یکی از تکنیکهای معروف گلوبالیست‌ها این است که وقتی درباره شگردهای آن‌ها برای کنترل اذهان مردم افشاگری میشود، با کمک گرفتن از تحقیقات به اصطلاح علمی و مقالات دانشگاهی، سعی در کم اهمیت جلوه دادن موضوع و انحراف اذهان مردم میکنند. نمونه‌ای از بکارگیری این شگرد، تحقیق اخیر دانشگاه هاروارد، درباره تأثیر فلوراید در آب روی هوش کودکان ۳ -۴ ساله است.[1,2] این تحقیق چنین نشان داده که مادرانی که در زمان بارداری آب دارای فلوراید می‌نوشند، هوش کودکان آن‌ها در مقایسه با بقیه، به مقدار خیلی کمی تقلیل می‌یابد.

هرچند نتیجه تحقیق غلط نیست، اما تبلیع روی آن، ذهن مردم را از این حقیقت منحرف میکند که اولاً تأثیر فلوراید فقط روی کودکان نیست، و دوماً مقدار آن کم نیست، و سوماً اضافه کردن فلوراید به آب فقط برای مسخ کردن مردم و گرفتن توان اعتراض از آن‌ها است.

استفاده از فلوراید در خمیر دندان هیچ کمکی به سلامت دندان نمی‌کند. اساساً آموزش پزشکی‌، حداقل در غرب، به نحوی سازمان‌دهی شده که دانشجویان مجبور باشند هر آنچه که به خورد آن‌ها داده می‌شود را، به عنوان حقایق علمی، بپذیرند. وام دانشجویی سنگین، ساعات زیاد کار و خستگی فکری، ترس از دست دادن پروانه کار در صورت مخالفت با جامعه پزشکی، و پاپوش درست کردن توسط همکاران، باعث می‌شود که کمتر پزشکی جرأت به زیر سؤال کشیدن باورهای شبه علمی در این جامعه را داشته باشد. بخشی از تحقیقات علمی در‌واقع با بودجه شرکت‌های دارویی است و این تحقیقات باید نتایج دلخواه این شرکتها را نتیجه‌گیری کنند. حتی بسیاری از مقالات با نام افرادی نوشته می‌شوند که اساساً ساختگی هستند. در لینک [3] دراین باره بیشتر توضیح داده‌ام.

لینک [4] دراین‌باره توضیح میدهد که آلمان نازی و شوروی در زمان جنگ جهانی دوم، برای کنترل زندانی‌ها و رام نگه داشتن آنها، از فلوراید در آب استفاده میکردند. همین لینک درباره تأثیر فلوراید و آلومینیوم در زنجیره غذایی، در افزایش بیماری آلزایمر نیز توضیح میدهد.

در سال ۲۰۱۴ آلمان، و دو هفته پس از آن اسرائیل، اضافه کردن فلوراید به آب را ممنوع کردند.[5,6] روسیه از ۱۹۹۰ استفاده از فلوراید را ممنوع کرده بود. اما گروه‌هایی که با بودجه جرج سوروس تبلیغ میکردند، برای استفاده از آن، به بهانه بهداشت دندان، تبلیغ میکردند. در نهایت پوتین اعلام کرد که «فلوراید یک سمّ است که در زمان جنگ به اسرای جنگی میدادند، و چنین چیزی تحت هیچ شرایطی نباید به مردم روسیه خورانده شود».[7]

صدها محقق دیگر نیز درباره خطرات فلوراید افشاگری کرده‌اند.[8] بخشی از داروهای کنترل رفتار موجود بر پایه فلوراید هستند، و از این میان Fluoxetine، که با نام تجاری Prozac نیز شناخته میشود، را میتوان نام برد.[4]

در آمریکا یکی از شگردهایی که دموکراتها در مناطق تحت کنترل خود بکار گرفته‌اند، استفاده از فلوراید در آب است؛ با این تمهید میتوانند مردم را برای برنامه‌های کنترل ذهن خود آماده کرده، و سلطه خود را ادامه دهند.

ظاهراً در ایران نیز استفاده از فلوراید در آب شهری رواج دارد. همین مطلب نشانه بکارگیری تکنیک‌های گلوبالیست‌ها برای کنترل اذهان مردم، و گرفتن توان اعتراض از آن‌ها است. حتی در یک جستجوی ساده سایتهایی را یافتم که مردم را از استفاده از فیلترهای آب، که فلوراید را نیز فیلتر میکنند، منع کرده بودند.

گلوبالیست‌ها، و شاخه‌های فراماسونری وابسته به آن‌ها، تا زمانی که از چنین ابزارهای کنترل ذهن مردم استفاده میکنند، روی افکار عمومی تسلط دارند، و احتمال شکست آن‌ها در انتخابات نیز ضعیف است. روش اصلی زمینه‌سازی برای حذف آن‌ها جلوگیری از اضافه شدن فلوراید به آب شهری، جلوگیری از پخش Chemtrail با هواپیما، جلوگیری از پخش امواج ELF از طریق برجهای همراه، و بقیه تکنیکهای سحر مدرن است.

خطر مهم‌تر بکارگیری این روشها این است که این روشها توان دفاعی مردم در برابر حمله دشمن خارجی را نیز از بین می‌برد. رام نگه داشتن مردم، هرچند مطلوب هر حکومتی است، اما زمان حمله خارجی معلوم می‌شود که ایراد این کار چیست.

[1] Study raises questions about fluoride and children’s IQ https://www.washingtonpost.com/science/2019/08/19/study-raises-questions-about-fluoride-childrens-iq/

[2] Is Fluoride Potentially Neurotoxic? https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2748626

[3] Most Scientific Research is Fake, False or Fraudulent https://shakeri.net/2547/scientific-research-fake-false-fraudulent/

[4] Fluoridation: A Horror Story https://ahealedplanet.net/fluoride.htm

[5] Health Minister German outlaws fluoridation of all tap water https://www.jpost.com/Israel-News/Health-Minister-German-outlaws-fluoridation-of-all-tap-water-371332

[6] Israel Has Officially Banned Fluoridation of Its Drinking Water https://www.newsweek.com/israel-has-officially-banned-fluoridation-its-drinking-water-267411

[7] Putin Bans Fluoride In Russia https://newspunch.com/putin-bans-fluoride-russia/

[8] Fluoride: Killing Us Softly https://www.globalresearch.ca/fluoride-killing-us-softly/5360397