باسمه تعالی

در بین مردم مشهور است که فردی ژاپنی به نام Satoshi Nakamoto ایده اولیه ارز دیجیتال، یا cryptocurrency، را داده است؛ و این ارزها بر اساس یک الگوریتم متن‌باز، و سیستم حفظ اطلاعات غیرمتمرکزی که قابل هک کردن نیست، مدیریت میشود.

در سالهای گذشته افراد مختلفی ادعا کرده‌اند که مخترع واقعی ارزهای دیجیتال هستند؛ و نام Satoshi Nakamoto فقط یک نام مستعاری بوده که برای حفاظت خود انتخاب کرده اند. از میان این افراد میتوان James Bilal Kahil Caan پاکستانی و Craig Wright استرالیایی را نام برد. حتی شبکه BBC مصاحبه چند سال پیش فرد اخیر، که در‌ آن چنین ادعایی کرده، را پخش کرده است.

لینک زیر مدارکی را نشان میدهد که خلاف این ادعا را ثابت میکند. اولاً Patent رسمی ارزهای دیجیتال به Philip J. Venables و Paul Walker از مدیران بانک Goldman Sachs اعطا شده، و Venables ادعا کرده که مخترع اولیه آن بوده است. در‌واقع این Patent به معنی این است که حقوق معنوی بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در واقع متعلق به بانک Goldman Sachs است. آقای Venables در زمانی که مشاور رسمی اوباما بود، این Patent به نام او ثبت شد.

یکی از کسانی که در توسعه اولیه الگوریتم نقش داشته، ادعا میکند که این الگوریتم از آن‌ها دزدیده شده و به نام دیگران ثبت شده است. به علاوه ادعای مدیریت غیرمتمرکز هم فقط یک دروغ است. تمام این سیستم یک حقه‌بازی بزرگ است و مدیریت مرکزی آن در دست بانک Goldman Sachs بوده، و این بانک میتواند هر بیت‌کوینی را بدون رضایت صاحبش انتقال دهد. شاهد این مدعا تعداد بالای هک‌هایی است که رخ میدهد. موارد متعددی بوده که هزاران بیت‌کوین mine شده در یک لحظه دزدیده شده‌اند و هیچ مرجع قانونی برای پیگیری و محاکمه عاملین آن وجود ندارد. همه این دزدیها توسط خود بانک مذکور انجام میشود، چون کل سیستم تحت مدیریت آن‌ها است.

ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین ابزاری است که گلوبالیست‌ها برای پیشبرد برنامه نظم نوین جهانی خود درست کردند. در نهایت نیز از آن برای خالی کردن جیب مردم دنیا استفاده میکنند.

ایده ارزهای دیجیتال تنها کسانی را تحت تأثیر قرار میدهد که یا با ریاضی و مهندسی آشنایی ندارند، و یا دنبال کلاه‌برداری هستند . آشنایی با این علوم و فنون به انسان کمک میکند تا به پوشالی بودن این ایده پی ببرد.

[1] Goldman Sachs is the Creator of Bitcoin https://aim4truth.org/2019/08/20/goldman-sachs-is-the-creator-of-bitcoin/