باسمه تعالی

چند روز پیش در رابطه با اِپستاین، و آنچه در جزیره خصوصی او میگذشت، توضیحاتی ارائه کرده بودم.[1] یکی از نکاتی که در این‌باره قابل توجه است، نقش دانشگاه هاروارد و استادان آن در این ماجرا است.

ادعا می‌شود در لیست افشا شده افرادی که به این جزیره، با هواپیمای اختصاصی اِپستاین معروف به Lolita Express، پرواز کرده‌اند، اسامی صدها نفر از استادان هاروارد نیز دیده میشوند. چهره‌های سرشناس هاروارد، مانند رئیس قبلی Larry Summers، و Stephen Pinker، و استاد حقوق Alan Dershowitz ارتباط زیادی با اِپستاین داشتند. Dershowitz وکیل خصوصی اِپستاین نیز بود.

لینک [2] ارتباط اِپستاین با استادان هاروارد، و کمک‌های مالی او به پروژه‌های این اساتید را شرح میدهد. لینک [3] میزان ارتباط خصوصی Dershowitz و اِپستاین را روشن میکند.

فرض کنیم آنچه در جزیره اِپستاین میگذشته، فقط شهوت‌رانی و تفریح بوده است. چرا باید صدها نفر از چهره‌های سرشناس هاروارد مشتری دائم چنین جایی باشند؟ چه سودی برای اِپستاین در تأمین هزینه تفریح استادان هاروارد متصور بود؟

البته آنچه در این جزیره رخ میداده، محدود به شهوت‌رانی نبود. ادعا می‌شود که استادان هاروارد کشیش‌های معبد شیطانی آن جزیره و مسئول انجام مراسم قربانی بودند. حتی اگر این ادعا صحیح نباشد، اصل حضور مستمر استادان هاروارد در چنین مکانی، سئوالهای زیادی را برمی‌انگیزد.

هاروارد از قدیم سابقه تاریکی داشت. روایتی که در حال حاضر، از آنچه در حدود ۳۳۰ سال پیش رخ داده، بیان میشود این است که فارغ‌التحصیلان هاروارد، در ماساچوست، حدود ۱۰۰ نفر را به اتهام جادوگری متهم و ۲۰ نفر آن‌ها را اعدام کردند.[4] البته احتمال این وجود دارد که چنین روایتی واقعی نباشد و آنچه رخ داده، یک مراسم شیطانی قربانی انسان بوده، و بعداً برای پوشاندن قضیه، آن را مبارزه با جادوگری معرفی کرده باشند.

[1] ماجرای دستگیری جفری اِپستاین https://shakeri.net/4801

[2] Harvard science professors kept meeting with donor Jeffrey Epstein despite his sex offender status https://www.nbcnews.com/news/us-news/harvard-science-professors-kept-meeting-donor-jeffrey-epstein-despite-his-n1028536

[3 Israel defender Alan Dershowitz has long history of attacking sex abuse victims https://electronicintifada.net/blogs/rania-khalek/israel-defender-alan-dershowitz-has-long-history-attacking-sex-abuse-victims

[4] Next on the Wall of Shame: Harvard University https://defyccc.com/harvard-university-shame/