باسمه تعالی

حدود ۶ سال پیش مقاله‌ای درباره روش‌های القای صوت به ذهن آدم نوشته بودم.[1] دهها سال است که تحقیقات سنگینی روی این زمینه انجام شده، و تکنولوژی‌های مختلفی توسعه داده شده است. شواهد ذکر شده در آن مقاله نشان میدهند که احتمال اینکه در ایران نیز چنین تکنولوژی‌هایی آزمایش شده باشند، وجود دارد.

اگر دنبال «voice of god technology» جستجو کنید، مطالب زیادی درباره انواع تکنولوژی‌های کنترل اذهان پیدا خواهید کرد. در دنیا افراد خیلی زیادی را می‌شود یافت که احساس میکنند که معاذالله خدا یا فرشتگان با آن‌ها حرف میزنند و به آن‌ها دستوراتی را میدهند. احتمال زیادی وجود دارد که چنین تکنولوژی‌‌هایی روی بعضی از این افراد آزمایش شده باشد.

اخیراً به مطلبی درباره تلاش محققین دانشگاه MIT برای انتقال صوت به فردی در فاصله زیاد، از طریق امواج لیزری، برخوردکردم.[2] تکنولوژی توسعه داده شده توسط این تیم، میتواند صوت را روی امواج لیزر مدوله کند؛ و موج مدوله شده فقط در یک فاصله مشخص دوباره به صوت تبدیل شود و قابل شنیدن باشد. این به این معنی است که موج لیزر وقتی به طرف یک فرد نشانه گرفته شود، آن فرد میتواند صدایی را بشنود که اطرافیان او نشنوند. همین مطلب ممکن است در ذهن افراد ساده‌لوح چنین تداعی کند که معاذالله خدا با آن‌ها حرف میزند.

[1] درباره اعترافات ضارب خیابان مدنی https://shakeri.net/430

[2] 'Whisper' laser tech sends audible messages to specific people https://www.engadget.com/2019/01/28/whisper-laser-tech-sound-to-targeted-people/