QR Code چیست؟

QR Code چیست؟

باسمه تعالی

QR Code که مخفف Quick Response Code است، ابزاری برای انتقال ساده و مطمئن اطلاعات است. فرض کنید بخواهیم یک شماره عضویت، یک رمز عبور، و یا یک لینک url را در اختیار دیگران بگذاریم. اگر این عبارت را تایپ کنیم، مخدوش شدن یکی از حروف میتواند برنامه‌هایی که نوشته ها را اسکن می‌کنند، به اشتباه بیاندازد و ناقص شدن یک حرف از عبارت باعث شود که انتقال کل عبارت مورد نظر موفقیت‌آمیز نباشد. QR Code درواقع تبدیل یک عبارت به ماتریسی از خانه‌های سیاه و سفید است، به نحوی که احتمال مخدوش شدن عبارت پایین آمده و اسکن آن ساده تر باشد. عکس بالای صفحه و در ذیل یک نمونه از QR Code هستند.

ما در زندگی روزمره خود میتوانیم استفاده های زیادی از این نحوه کد داشته باشیم. فرض کنید در گوشه کارت معرفی خود اطلاعات نام و ایمیل و آدرس سایت شرکت خود را بصورت QR Code درج کرده باشید. اگر کسی که کارت شما را در دست دارد، این شکل را اسکن کند، اطلاعات کارت را یکجا گرفته و از طریق تلفن خود میتواند به هرکس که بخواهد با SMS یا ایمیل ارسال کند. برنامه‌های زیادی روی تلفن‌های هوشمند با عنوان QR Code Scanner و یا ‌Barcode Scanner میتوانند چنین کاری را انجام دهند.

سیستمهای زیادی از این کدها برای مشخص کردن کد کالا، رمز عبور، شماره عضویت و امثالهم استفاده میکنند. محتویات این کدها، هرچند با کمک ابزار فوق‌الذکر قابل خواندن است، در خارج از آن سیستم‌ها هیچ کارآیی و خاصیتی ندارد.

اگر در موتور جستجو به دنبال Online QR Code generator بگردید، میتوانید ابزارهای آنلاین زیادی که این تبدیل را انجام میدهند بیابید. به عنوان نمونه با کمک این ابزار شعری از سعدی را به بصورت شکل زیر کد کرده‌ام:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>