باسمه تعالی

بگذارید اول خلاصه مطلب را عرض کنم تا بعد به سراغ جزئیات بروم:

یکی از علائم ظهور حضرت بقیه الله این است که در اواخر شب جمعه و یا هنگام طلوع صبح جمعه 23 رمضان، جبرئیل از آسمان با بانگی که همه مردم عالم به زبان خودشان بشنوند، ندا میدهد که مهلت ستمگران تمام شده و دوران طغیان رو به پایان است؛ و مردم را دعوت میکند که برای قیام امام زمان آماده شوند. عصر همان روز جمعه، شیطان برای گمراه کردن مردم ندایی میدهد و آنها را به پیروی از باطل فرا میخواند واین ندا نشانه خروج سفياني شيطان صفت است.

اینکه چه زمانی قرار است این اتفاق بیافتد را کسی نمیداند. اما مومن منتظر ظهور، خوب است که خود را برای شنیدن این ندا و لبیک گفتن به آن و آمادگی برای پرهیز از وسوسه شیطان، آماده کند و در شب جمعه 23 رمضان آماده شنیدن این ندا باشد. امسال یکی از سالهایی است که 23 رمضان در روز جمعه خواهد بود و آخرین باری که 23 رمضان با روز جمعه منطبق شد 8 سال پیش بود. آمادگی ذهنی برای این حادثه از آن جهت که به آدم کمک میکند که شوک زده نشود، مفید است.

ندای جبرئیل، ندایی معجزه آمیز است و همه آنرا خواهند شنید. نقل شده است که این ندا را هر کس که در مغرب و مشرق است، خواهد شنید و هیچ خفته ای نمیماند مگر اینکه بیدار میگردد. اما فقط اهل ایمان و آنها که قلبهای مریض ندارند، میتوانند پیام این ندا را دریابند. صاحبان قلبهای مریض که اساسا راهی برای بیرون آمدن از شک ندارند، بهانه لازم برای ماندن در شک را با ندای شیطان بدست خواهند آورد. هر چند شخصا احتمال میدهم فردای روز این حادثه، بسیاری از مردم غافل هر دو بانگ را به فراموشی بسپارند و همچنان مشغول امور دنیایی خود شوند.

در اینجا قصد ندارم که اصل روایات را بازگو کنم و خوانندگان محترم با مراجعه به هر یک از کتب روایی مانند غیبت نعمانی، کتاب عصر ظهور کورانی، و یا کتاب الغیبه شیخ طوسی، خواهند توانست درباره اصل احادیث و منابع آن تحقیق کنند.

اگر شاهد این بانگ آسمانی بودیم چه کنیم؟

اولا آدم نباید به خودش مغرور باشد و خود را از اهل ایمان فرض کند. چنین روایت شده که قائم را بسیاری از اهل دین و شیعیان انکار میکنند و در مقابل کسانی که عقایدشان بیشتر به ماه و خورشیدپرستان شبیه است، به او ایمان میآورند. بنابراین آدم باید به رب جلیل پناه ببرد و از پروردگار بخواهد که او را از اهل حق قرار دهد.

شنونده بانگ دعوت جبرئیل، باید اول لبیک بگوید و خود را آماده سربازی برای بقیه الله کند. سپس سجده شکر کند و هفت بار این دعا را بخواند:

سُبوحٌ قُدوس رَبُّ المَلائِگَةِ وَالرُّوحْ

خواندن نماز برای توبه و حاجت نیز توصیه شده است. اما پس از آن باید خود را برای به دام شیطان نیافتادن آماده کند و به دیگران هم در این باره هشدار دهد تا با شنیدن بانگ شیطان به دام وسوسه و شک نیافتند.

تبعات این بانگ آسمانی چیست؟

این بانگ آسمانی سرآغاز تحولات بزرگ خواهد بود که اولین آن خروج سفیانی است. در احادیث آمده که هنگام این خروج، زلزله ای در دمشق رخ میدهد که سمت غربی مسجد جامع دمشق در آن فرو میریزد. علاوه بر اینکه با خروج سفیانی، خاورمیانه صحنه جنگهای بزرگی خواهد شد؛ اوضاع کل دنیا نیز به هم خواهد ریخت.