باسمه تعالی

در ایران کلا هیچ آمار قابل اطمینانی از هیچ چیز وجود ندارد. لذا انتظار نداشته باشید که جواب درستی برای این سئوال بتوانم ارائه کنم. اما چند هفته پیش در توئیتر خبری دیدم که به نقل از گزارشی متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آماری از میزان فساد ارائه کرده بود. عنوان گزارش 82 صفحه ای مذکور "ازدواج موقت و تاثیر آن بر روابط نامشروع جنسی" بود. البته گزارش بسیار خوبی بود و سابقه تاریخی و فقهی این موضوع را بررسی کرده بود و آماری که در آن گزارش آمده بود، برای روشن کردن اهمیت و اولویت مسئله و آن هم به نقل از دیگران بود و اساسا آمار جدیدی نبود.

در این گزارش به نقل از وزارت آموزش و پرورش چنین آمده:

در سال تحصیلی 1386-1387 از 141552 دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسط در کل کشور تعداد 105045 (74.3 در صد) دارای رابطه با جنس مخالف بودند. همچنین تعداد 24889 نفر (17.5 درصد) همجنس گرا بودند.

البته کلمه رابطه با جنس مخالف و همجنس گرایی میتواند یک طیف معنی داشته باشد و لزوما نباید احتمال افراطی ترین حالتها را داد. از آنجا که دستهای استعماری را در ایران هنوز فعال می بینم، احتمال میدهم وابستگان به استعمار در بزرگنمایی این مسئله دست داشته باشند و تعمدی در اغراق در این باره باشد. اما بهرحال این آمار خوبی نیست.

در همان گزارش آمده که:

گلزاری در مورد نحوه ارتباط دخترها با جنس مخالف اظهار داشت: "این دوستی ها و رابطه ها در طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی و رابطه جنسی را شامل میشود. معلوم است که رابطه ها و تماس های مرحله آخر (جسمی و جنسی) بسیار کم و زیر ده درصد است."

اما آنچه که مرا به نوشتن این مطلب واداشت این بود که این گزارش دستمایه اغراق درباره فساد در ایران شده تا الگوی حکومت اسلامی را شکست خورده نشان دهند. مثلا سایت دیلی میل [1] در روز 21 آگوست نوشته بود که بنا بر گزارش مجلس 80 درصد زنان ایران قبل از ازدواج رابطه نامشروع جنسی دارند. واضح است که چنین چیزی را نمیشود از آن گزارش استنتاج کرد.

میدانیم که بخشی از جامعه ایرانی را افرادی تشکیل میدهند که با اسلام و حکومت اسلامی مشکل دارند. این افراد هماهنگ با دستهای استعماری غرب سعی در گسترش فساد در جامعه و علی الخصوص بزرگنمایی آن دارند؛ تا بدین وسیله مدل حکومت اسلامی را در اداره جامعه و پاسخگویی به نیازهای آن ناتوان نشان دهند.

بنابراین هیچ یک از این قبیل آمارها را حتی اگر توسط مراجع دولتی منتشر شده باشد، قابل اطمینان و قابل نقل نمیدانم.

نکته ای که برایم جالب بود این است که آنچه که از سوابق تاریخی و فقهی ازدواج موقت در آن گزارش آمده توجه کسی را جلب نکرده است و صرفا فقط آمار فساد آن همه جا بازگو میشود. شخصا این اطلاعات را تازه و مفید یافتم و خواندن این گزارش را توصیه میکنم. اخیرا که به لینک مرکز پژوهش های مجلس رجوع کردم، دیگر این گزارش را ندیدم. لذا آنرا در این لینک گذاشته ام تا دوستان علاقه مند بتوانند مطالعه کنند.

[1] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2730953/Iranian-regime-encouraging-temporary-marriages-combat-growing-numbers-young-people-having-pre-marital-sex.html