منبع: AsraTV

آقای برادران درباره نکات امنیتی که صاحبان وبسایت برای جلوگیری از هک شدن وبسایت خود باید رعایت کنند، مطالبی را بیان کرده است.