اشیایی که انعکاسشان در آینه با خودشان فرق دارد

Posted On:

باسمه تعالی

بررسی روشهای مختلف فریب مغز یا به اصطلاح illusion این امکان را فراهم می آورد که با کارکرد مغز و سیستم بینایی و محدودیتهای آن آشناتر شویم. اخیرا مجموعه طراحی هایی از یک ژاپنی به نام Kokichi Sugihara  دیدم که برایم بدیع بود. موضوع اصلی کارهای ایشان این است که اشیاء را به شکلی طراحی کند که از یک زاویه دید به شکل خاصی به نظر آیند و تصویر آنها در آینه شکل هندسی دیگری باشد. احتمالا کسی که برای اولین بار چنین شگردهایی را می‌بیند، برای مدت زمانی مبهوت می‌ماند

To See the Rest, Open Article in A Page

نمونه ای از فریب مغز هنگام مشاهده اشیا

Posted On:

باسمه تعالی

مغز انسان برای ایجاد یک تصویر در ذهن، بسیار پیچیده تر از یک دوربین عمل میکند و پردازش های متعددی روی نور دریاقتی از محیط انجام داده و تکنیک های بسیاری را برای تکمیل تصویر بکار میگیرد، تا در نهایت انسان به تصوری از جهان خارج ذهن خود دست یابد. هرچه که درک بشر از روش های بکار گرفته شده توسط مغز بیشتر شود، راه های گول زدن مغز را نیز بهتر میشناسد.

فکر میکنم همه ما نمونه هایی را از فریب دادن مغز هنگام دیدن اشیاء بتوانیم نام ببریم. به تازگی نمونه دیگری را دیدم که ویدئو کلیپ آن در ذیل آورده شده است. برای دوستانی که لینک های یوتیوب فیلتر میشود، فایل این کلیپ از اینجا قابل دانلود است.

-

-

[youtube 2K3FQ5pr8uw 500 375]

Open Article with Its Comments