مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

سابقه ذخیره سازی الکتریسیته در باطری حداقل به چند هزار سال پیش برمیگردد و در این مورد در همین وبلاگ مطالبی آورده بودم. اما چند مشخصه هست که جمع کردن آنها در یک باطری کار مشکلی است.  طراحی باطری که هم نسبت به وزن خود بازدهی بالا داشته باشد، هم پایدار باشد و احتمال آتش گرفتن و منفجر شدن آن پایین باشد، هم تعداد دفعات شارژ و تخلیه آن بالا باشد، و هم ارزان قیمت باشد، طبیعتا کار آسانی نیست.


مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود