خطر کمونیسم هنوز برطرف نشده است

Posted On:

باسمه تعالی

زمانی که در سال ۱۹۹۱ اتحادیه شوروی فروپاشید، چنین فرض میشد که کمونیسم برای همیشه از تاریخ محو خواهد شد. این فرضیه زمانی که چین شروع به اصلاحات اقتصادی کرد، و اقتصاد بازار آزاد را پذیرفت، تقویت شد.

اما این فرض درستی نیست. سال گذشته حزب کمونیست چین جشن باشکوهی برای ۲۰۰ امین سالگرد تولد مارکس برگزار کرده، و تعهد خود به عقاید او را اعلام کردند.

لینک [1] خبر از نصب مجسمه لنین در شهری در آلمان، توسط طرفداران کمونیسم، میدهد.

To See the Rest, Open Article in A Page

بمباران بیمارستان قندوز، TPP و فیلم "او برمی گردد"

Posted On:

باسمه تعالی

عنوان این نوشته این سئوال را در ذهن ایجاد میکند که بمباران بیمارستانی در قندوز چه ربطی میتواند به یک فیلم داشته باشد؟ آنچه که این موارد را به هم ربط میدهد تلاش مذبوحانه آمریکا برای حفظ هژمونی خود است. آمریکا بطور روزافزونی باید برای حفظ متحدان جهانی خود تلاش و هزینه کند. هم باید آنها را تشویق به ماندن در زیر چتر خود کند و هم چنان بترساند که هوس حرکتهای مستقلانه نکنند. قبل هم در همین وبلاگ درباره سقوط هواپیمای آلمانی آورده بودم که احتمال این وجود دارد که آمریکا برای زهر چشم گرفتن از آلمان در این حادثه خرابکاری کرده باشد. آلمان به دلیل این که 50% GDP خود را از راه صادرات بدست می آورد، بیش از همه از سیاستهای تحریمی آمریکا علیه ایران و روسیه، صدمه میبیند. هر چند صدراعظم کنونی آلمان جرات تخطی از اوامر آمریکا را ندارد، اما زمینه و انگیزه روی کار آمدن رهبرانی که به یکباره 180 درجه راه خود را از همراهی با آمریکا برگردانند، وجود دارد.

To See the Rest, Open Article in A Page