مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

آریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل را همه می شناسند. او همان کسی است که در سال 1982 در جریان حمله به لبنان، وزیر جنگ اسرائیل بود و نیروهای تحت امرش اردوگاههای صبرا و شتیلا را در لبنان محاصره کرده بودند و به فالانژیست ها اجازه دادند وارد کمپ شوند و قتل عام کنند. بنابراین او در این جنایت مسئولیت مستقیم داشت. اما این کار آخرین گناه او نبود و در سال 2002 دستور ساخت دیوار حائل بین اسرائیل و شهرکهای فلسطینی را داد. چهار سال بعد در اثر سکته به کما رفت و از آن زمان تا اکنون در همین حالت باقی مانده است. در این روزها وضعیت جسمانی او بدتر شده است و پزشکان دیگر امیدی به حفظ او ندارند. با اینکه شارون 8 سال است در صحنه سیاسی نیست، میدانید چرا خبر وضعیت جسمانی او را همه دنبال میکنند؟
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود