باسمه تعالی

چند روز پیش خبری در الاخبار خواندم درباره قطع جریان رود فرات از ترکیه به سوریه و عراق، که در خبرگزاری های ایران ظاهرا بازتاب مناسبی نداشت.

خبر از این قرار است که چند هفته بود که ترکیه جریان آب فرات را محدود کرده بود تا نهایتا بطور کلی انرا قطع کرده است. این کار علاوه بر اینکه بحران انسانی بزرگی در سوریه و عراق ایجاد خواهد کرد، میتواند باعث خالی شدن دریاچه های پشت سدهای سوریه و عراق شده و به ترک خوردن سدهای آنها منجر شود که نهایتا دیگر توان ذخیره آب در پشت سدهای خود را نخواهند داشت.

اما آنچه که این خبر را برای بعضی ها جالبتر میکند این است که از رسول الله (ص) روایاتی نقل شده به این مضمون که زمانی که رود فرات خشک شود، در بستر رود معدن بزرگی از طلا کشف میشود و بین ترکها و سفیانی برای دستیابی به این گنج جنگ خونینی در حدود قرقیسیا رخ خواهد داد. ظاهرا این حدیث سند چندان معتبری ندارد ولی به هر حال معروف است.

در کتاب عصر ظهور جناب کورانی ترجمه مهدی حقی صفحه 56 چنین آمده:

من روایتی که دلالت بر جنگ سفیانی با ترکها در دمشق یا اطراف آن داشته باشد، نیافتم. اما روایات بسیاری به دست ما رسیده که حاکی از درگیری بزرگ سفیانی با آنان در قرقیسیا، واقع در مرز سوریه، عراق و ترکیه است و علت آن درگیری، کشمکشی است که بر سر گنجی که در مجرای نهر فرات و یا نزدیک آن کشف میشود.

در کتاب النهاية في الفتن والملاحم ابن كثير نیز درباره گنج مخفی زیر فرات احادیثی آورده که مضمون آن این است که مومنین در آن زمان به دنبال این گنج نروند، چون خونشان هدر میشود.

البته سند های این روایات چندان معتبر به نظر نمی آید. ولی به هر حال خشک شدن فرات باعث میشود افراد بسیاری به دنبال پیدا کردن گنجی در بستر آن بروند.