باسمه تعالی

آنچه Erik Aberg در ویدیو کلیپ ذیل به نمایش میگذارد، این است که چطور با مکعب های کاغذی ساده میتوان سازه های بسیار پیچیده و قابل انعطاف و چند منظوره ساخت. ایشان در وبسایت خود و صفحه فیسبوکش درباره کارهای خود بیشتر توضیح داده است.

[video mp4="//cdn.shakeri.net/Ghost_Cube_Erik_Aberg.mp4" webm="//cdn.shakeri.net/Ghost_Cube_Erik_Aberg.webm" width="720" height="405" overlay="1" image="//shakeri.net/wp-content/uploads/2014/02/Ghost_Cube_Erik_Aberg.jpg"][/video]