باسمه تعالی

هر از چند گاهی خبری از مشاهده اشیاء پرنده ناشناس و یا موجودات فرازمینی در رسانه های دنیا پخش میشود و کنجکاوی بسیاری را برمی انگیزد. شاید خود شما هم وقت بسیاری را برای یافتن جوابی برای سئوالهای خود در این زمینه صرف کرده باشید. اما هرچه بیشتر بگردید، بیشتر از آنکه جوابی مشخص پیدا کنید، ابهامها و سئوالهایتان افزوده میشود. شخصا وقت بسیاری را در طی سالیان متمادی در این زمینه صرف کرده ام و لذا برآن شدم که یافته های خود را در این نوشته مطرح کنم.

سئوال اول: آیا پدیده موجودات فرازمینی تنها در دوره معاصر مشاهده شده و اتفاق جدیدی افتاده است؟

هیچ دلیلی برای اینکه جواب این سئوال مثبت باشد، وجود ندارد و قاعدتا اگر رفت و آمد موجودات فرازمینی در دوره معاصر گزارش شود، باید چنین رفت و آمدهایی در هزاره های قبل هم رخ داده باشد. چنین چیزی را مدعیان این مطالب که خود را UFOlogist مینامند، هم ادعا میکنند که اگر فرصتی شد در آینده به آن خواهیم پرداخت. اگر این پدیده تماس با موجودات فرازمینی قبلا رخ داده باشد، باید در نوشته های قدما اثری از این مشاهدات و تجربیات پیدا شود. اما حداقل در متون معتبری که از دو هزار سال پیش تا بحال نوشته شده، چنین چیزی گزارش نشده است.

در متون قدیم مطالب بسیاری از تکنولوژی های بسیار پیشرفته و دستاوردهای شگرف علمی گزارش شده است. مثلا ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات داستان سلامان و ابسال را نقل میکند که داستان پادشاهی بسیار قدیمی است که به دانشمندان خود دستور داده که بدون اینکه با زنی تماس داشته باشد، فرزندی از او پدید آورند. در داستان چنین آمده که دانشمندان نطفه او را میگیرند و در ظرفی شیشه ای جنین را پرورش میدهند. حالا یا این نوزاد چه به روش Cloning بوجود آمده باشد و چه به روش لقاح مصنوعی، اصل وجود چنین تکنولوژی هایی در آن دوره بسیار جالب توجه است. در همین داستان و دیگر کتب قدیمی درباره جام جهان بین و آینه اسکندر هم مطالب بسیاری است و بعضی حتی این موضوع را با جزئیاتی آورده اند که نشان میدهد چیزی بیش از افسانه بوده و خبر از یک دستاورد تکنولوژیک میدهد.

اما درباره فرود موجودات فرازمینی هیچ منبع تاریخی معتبری وجود ندارد و هرچه هست، حدس و گمان و افسانه است. در کتیبه های سومری بعضی اشیایی رسم شده که بعضی ها آنرا نشانه وجود سفینه های فضایی در آن زمان میدانند، در حالی که این تنها فرض قضیه نیست، بلکه میتواند یک دستاورد تکنولوژیک باشد. در همان کتیبه های سومری پادشاهان را افرادی با هیکلی چند برابر دیگران رسم کرده و افرادی مانند Zecharia Sitchin چنین فرض کرده اند که این به معنی این است که این پادشاهان از کرات دیگر آمده اند و نسل کنونی آدمها موجوداتی تقلیل یافته و کپی شده آنها هستند. در حالی که چنین فرضی بیشتر به افسانه سرایی شبیه است. بزرگ بودن هیکل پادشاهان نیز میتواند خیلی ساده بیانگر جایگاه بالای آنها در جامعه آنروز باشد. به علاوه در بسیاری از کتب قدیمی درباره نژادی از بشر که هیکلی بزرگتر داشته اند، سخن به میان آمده و شاهنامه آنها را با نام دیو ذکر کرده است و قصه های جنگ رستم با آنها را در شاهنامه میتوان یافت. حتی اگر وجود چنین دیوهایی ثابت شود، نمیتوان نتیجه گرفت که آنها از نسل موجودات فرازمینی بوده اند.

از طرف دیگر در کل تاریخ موجودات و پدیده های ناشناخته ای مشاهده شده اند که انسانها آنرا جن به معنی پوشیده و ناشناخته نامیده اند. در زبان انگلیسی هم کلمه alien دقیقا به همین معنی است. برای همه مردم هم همیشه ماهیت این موجودات و پدیده ها مورد سئوال بوده است. البته تابحال جایی ندیده ام که قدما احتمال داده باشند که این موجودات از کرات دیگر آمده باشند. آنچه قرآن در مورد جن بیان کرده است، به منظور ارائه جوابی برای اذهان پرسشگر مردم بوده است. قرآن در مورد ماهیت جن در سوره حجر آیه 27 میفرماید که جن قبل از انسان از زبانه آتش بدون دود ویا به تعبیر امروزیها از انرژی خلق شده است. فرض وجود موجوداتی از جنس انرژی هنوز در ادبیات و تئوری های علمی رایج دنیا وارد نشده است و در هیچ فیلم تخیلی-علمی چنین چیزی نشان داده نشده است و احتمالا در آینده چنین ایده ای را که اصل آن از قرآن است، شاهد خواهیم بود. در سوره صافات آیه 10 هم حرکت این موجودات را محدود دانسته و چنین بیان کرده که اگر از طبقه ای از آسمان همین دنیا که به زینت ستارگان آراسته شده بخواهند بالا روند، تنبیه خواهند شد و خواهند سوخت. بنابراین جن توان سفر بین سیاره ای ندارد و هرچه هست مربوط به همین زمین است.

فیلم های زیادی در یوتیوب وجود دارد که از پنجره ایستگاه فضایی و یا شاتل ها گرفته شده و در آنها شیئی نورانی به ایستگاه نزدیک میشود و توقف میکند و بعد با زاویه 90 درجه دور میشود که مشخصا علامت این است که هواپیما یا شهابسنگ نیست. چنین چیزی را باز نمیتوان به موجودات فرازمینی نسبت داد و میتوانند همین جن باشند، زیرا ایستگاه فضایی در ارتفاع حدود 300 کیلومتری زمین و زیر کمربند ون آلن حرکت میکند و رسما خارج از آسمان دنیا محسوب نمیشود.

Unknown, Fast Moving Objects, Recorded From the...by in2thevast

اگر به آنچه که طرفداران وجود UFO ها میگویند درست توجه کنیم، درمی یابیم که بسیاری از حرفهایی که میزنند همان حرفهایی است که از قدیم درباره جن ها زده میشد. مثلا ویدیو کلیپ زیر فردی را نشان میدهد که هر وقت اراده کند، میتواند با UFO ها تماس بگیرد و آنها را احضار کند. این همان چیزی است که از قدیم به عنوان تسخیر جن و احضار آنها شناخته میشد:

در ویدیو کلیپ زیر نقاشی های از 200 تا 15000 سال قبل که اشیایی ناشناخته نشان داده شده را آورده است. اما باز هم از این نقاشی ها نمیتوان نتیجه گرفت که منشا UFO ها فرازمینی است. بعضی از اشیاء نشان داده شده نشان از یک تکنولوژی دارد و بعضی دیگر هم همان چیزی است که به عنوان جن شناخته میشده است:

-

سئوال دوم: چرا در دوره معاصر بر فرضیه فرازمینی بودن این پدیده ها و موجودات تاکید میشود؟

بطور خیلی خلاصه میتوان گفت که تئوری تکامل داروینی هرچند از اول درباره چگونگی شروع خلقت توان نظر دادن نداشت و فقط درباره تحول آنها نظریه پردازی کرده، با سئوالات بسیاری روبرو شده که توان پاسخ دادن به آنرا ندارد و این مقاله در پنج بخش بعضی از این ابهامات را آورده است. اینکه تئوری تکامل انواع جوابی برای این سئوال که "خلقت ابتدائا چطور شروع شده" ندارد باعث شده سردمداران نظم نوین جهانی را به تکاپو بیاندازد تا منشائی برای پیدایش موجودات در زمین معرفی کنند تا در نتیجه مجبور نباشند به وجود خالقی مدبر و حکیم اعتراف کنند. آنچه آنها به ذهن مردم میخواهند القا کنند این است که خلقت در زمین توسط موجوداتی فرازمینی به زمین آورده شده و بشر نسخه کپی شده و تقلیل یافته موجوداتی برتر و تکامل یافته تر است که مسیر زندگی در زمین را کنترل میکنند.

حتی برای اینکه ذهن کسانی را که به کتابهای آسمانی باور دارند، مخدوش کنند، چنین بیان میکنند که پیامبران الهی کسانی بوده اند که با این موجودات برتر فرازمینی در تماس بوده اند و معجزات و دانش بیسابقه خود را از آنان گرفته اند. مثلا معاذالله در مورد عیسی چنین میگویند که عیسی نسخه  clone شده این موجودات است که ویژگی های بالاتری از این موجودات فرازمینی را در او گنجانده اند و بنابراین برای تولید او به پدر احتیاجی نبوده است. به این ترتیب به جای اینکه باورهای مذهبی را نفی کنند و ذهن معتقدان را به مقابله برانگیزند، داستان را طوری عوض میکنند که حساسیت برانگیز نباشد و در ضمن دیگر رنگ مذهبی و صبغه الهی و توحیدی نداشته باشد. هرچند اگر مخاطبان عاقل باشند، خواهند دانست که حتی اگر چنین چیزی به فرض محال درست باشد، باز وجود خالقی حکیم و واحد قابل انکار نیست. چون خود همان موجودات برتر فرا زمینی نیز احتیاج به خالق دارند و نمیتوانند از هیچ خلق شده باشند.

چنین ایده ای سعی میشود در فیلم های سینمایی و انیمیشن های سالهای اخیر نیز به بینندگان القا شود. به عنوان مثال در انیمیشن (Rise of the Guardians (2012 نگهبانان حافظ بشر را کسانی معرفی کرده که از طرف موجودات برتر ساکن کره ماه تعیین شده اند.

سئوال سوم: نقش سفینه ها و کاوشگرهای فرستاده شده به سیارات دیگر در این سناریو چیست؟

هرچند توان تکنولوژیک فرستادن کاوشگر بدون سرنشین به سیارات همسایه زمین مانند مریخ وجود دارد، اما چنین پروژه ای بسیار بزرگ و زمانبر است و سرمایه های فراوانی برای آن باید صرف شده و گروههای تحقیقاتی فراوانی باید برای حل مسایل فنی آن همکاری کنند. احتمال پرتاب و فرود موفق یک کاوشگر نیز بسیار پایین است و علاوه بر آن به علت شرایط محیطی حاد مریخ، نباید انتظار داشت چنین کاوشگری بیش از چند روز کار کند. در مقاله کاوشگر Curiosity در این باره بیشتر توضیح داده ام. لذا شاهد آن هستیم کشورهایی که بخواهند خود را دارای ظرفیت اکتشافات فضایی معرفی کنند، به جای صرف هزینه های هنگفت و قبول اثرات تبلیغاتی سوء شکست های پی در پی، به صحنه سازی و تقلب رو می آورند و با چند عکس گرفته شده در استودیو چنین وانمود میکنند که واقعا چنین پروژه ای انجام شده است. ادعای ناسا این است که کاوشگر Opportunity هنوز پس از 9 سال ونیم از خود عکس میگیرد و میفرستد و کاوشگر Curiosity دو سال پس از ارسال عکس زمین را مخابره میکند. قطعا چنین چیزی ورای توان مهندسی بشر است. پروژه پیاده کردن ماه نورد چین بر روی ماه نیز که اخیرا انجام شد، ظاهرا با شکست روبرو شد و به همین دلیل چند صحنه در استودیو ساختند و عکس هایی از ماه نورد بر روی ماه منتشر کردند و بعد اعلام کردند که این ماه نورد از کار افتاده است. اما چون عکس ها با عجله تهیه شده است، بر روی جزئیات آن دقت نشده و ساختگی بودن آن واضح است.

دلیل اینکه هیچ یک از مدعیان سعی نمیکنند آبروی دیگری را ببرند، این است که آنها هم اسرار مگویی دارند که نمیخواهند رقبا فاش کنند. چه این اسرار در رابطه با دستاوردهای نداشته فضایی باشد و چه در رابطه با توان ادعایی نظامی.

آمریکا و در کل نظم نوین جهانی به دشمنی ساختگی احتیاج دارد تا به خاطر آن بتواند مخالفان خود را کنترل کرده و طرح های خود را به پیش برد. از زمانی که شوروی سابق متلاشی شد، آمریکا به دنبال تراشیدن مترسک یک دشمن بود و با حمله ساختگی یازدهم سپتامبر 2001 تروریسم اسلامی را به عنوان دشمن جدید معرفی کردند و از آن زمان جنگ با تروریسم بهانه حمله به کشورهای دیگر و جلو بردن پروژه نظم نوین جهانی بود. اما اگر نظم نوین تمام موانع موجود را از سر راه خود بردارد و بر تمام جهان مسلط شود، دیگر دشمنی باقی نمی ماند که به خاطر آن بتواند انتظارات و توقعات مردم عالم را بی پاسخ گذارد و آنها را سرکوب کند. بنابراین یکی از گزینه های آنها این است که دشمنی فرازمینی برای خود دست و پا کنند و بطور ساختگی در اذهان مردم چنین القا کنند که پذیرش و تبعیت از نظم نوین برای مقابله با چنین دشمنی لازم است و طلب کردن حقوق فردی و اجتماعی را باید به آینده ای که معلوم نیست کی بیاید محول کرد.

هر زمانی که سردمداران نظم نوین جهانی احساس میکنند که موانع سر راه پروژه آنها برداشته شده و احتمال بدهند که کسی جرات نخواهد کرد که اسرار آنها را بر ملا کند، خبرهایی از کشف حیات در مریخ و یا فرود سفینه های فضایی موجودات فرازمینی در زمین و برقراری تماس با آنها را پخش خواهند کرد. اینکه هر از چندگاهی خبری از مریخ نوردها و دیگر سفینه های فضایی پخش میشود، به این منظور است که زمینه را برای خبرهای بعدی آماده نگه دارند تا اذهان مردم پذیرای خبر کشف حیات فرازمینی باشد. علاوه براین دهها سال است که در فیلم ها و کارتون های کودکان چنین سناریویی را القا میکنند تا کودکان با چنین سناریویی خو کرده باشند. نمونه آن سریال های کارتونی بسیاری است که در تلویزیون ایران هم پخش شده است. به عنوان نمونه سریال کارتونی را از 25 سال پیش به خاطر دارم که در تلویزیون ایران پخش میشد که نام اصلی آن Super Dimension Fortress Macross بود که در آن موجودات فضایی که شبیه انسان بودند به زمین حمله کرده بودند و یکی از سفینه های مادر آنها را زمینی ها تسخیر کرده و به مقابله با آنها پرداختند.

علاوه بر این با القای وجود موجودات فرا زمینی و تقسیم آنها به دسته دوست و دسته دشمن تئوری های جدیدی درباره خلقت بشر و منشاء پیدایش آن مطرح خواهند کرد تا بتوانند در مقابل حرف ادیان الهی حرفی برای گفتن داشته باشند.

نکته مهم اینجاست که هر زمانی که امید آنها به استقرار کامل نطم نوین شیطانی شان بیشتر میشود، تاکید بیشتری روی اکتشافات فضایی میکنند و خود را برای پخش اخبار فرود موجودات فرازمینی آماده تر میکنند.

 

سئوال چهارم: این همه فیلم ها و اخبار سفینه های ناشناخته از گوشه و کنار جهان پس چیست؟

بخشی از این فیلم ها و اخبار درباره پدیده های طبیعی ناشناخته ای است که هنوز نه درباره چیستی آن جوابی است و نه چرای آن. حتی نمیشود بعضی از آنها را به جن نسبت داد. مثلا در مورد توپهای نورانی که در بعضی مناطق در فصول خاص مشاهده میشود، هنوز تحقیق درستی انجام نشده است.

اما آنچه که کم و بیش از دید مردم مغفول مانده این است که به خاطر کنجکاوی مردم و علاقه آنها به چنین مطالبی، بازار بزرگی برای جعل کردن این پدیده ها بوجود آمده و هر خبرگزاری که بخواهد تیراژ خود را بالا ببرد، سعی میکند خبری حتی جعلی از یوفوها پخش کند. این ماجرا تا جایی گسترش یافته که حتی در یوتیوب میتوانید دوره آموزشی ساخت فیلم های UFO و تلفیق آن با صحنه های مختلف را بیابید.

وبسایت های زیادی هم هستند که برای جلب مخاطبین به جعل و پخش خبرهای موجودات فضایی مشغولند، بطوریکه کمتر سایت موفق و پرطرفدار خبری را در اینترنت خواهید یافت که از این قبیل خبرها پخش نکند. اگر به دنبال نام domain مناسب برای وبسایت خبری بگردید، خواهید یافت که دومین هایی که به UFO و موجودات فضایی ربط دارند، صدها هزار دلار گرانتر از دیگر دومین ها هستند و دلیل آن هم اشتیاق مردم به این مطالب است.

بنابراین بازار جعل خبرهای موجودات فضایی و یوفوها برای آینده قابل پیش بینی همچنان گرم خواهد ماند و تشخیص خبرهای واقعی از خبرهای جعلی روزبروز سختتر خواهد شد.