باسمه تعالی

آقای Anthony Howe هنرمندی است که سازه های فلزی را طراحی میکند که با کوچکترین وزش باد به چرخش در می آیند و حرکت آنها نمایش زیبایی را بوجود می آورد که خیره کننده است. ایشان لیست مفصلی از کارهای خود را در این وبسایت به نمایش گذاشنه است.

نکته ای که در این کارها به نظرم جالب توجه آمد این است که در حین اینکه از ساده ترین وسایل در طراحی ها استفاده شده است، سازه های ساخته شده میتواند برای مدتی طولانی توجه مردم را جلب کند و آنها را به تحلیل آنچه مشاهده میکنند، مشغول کند. ضمنا این سازه ها نیاز بالایی به تعمیر و نگهداری و صرف انرژی ندارند.

تصورم این است که با بکار گیری مفاهیم ریاضی میشود سازه هایی به مراتب پیچیده تر و زیباتر از این نیز خلق کرد.

In-Out Quotient

-

In Cloud Light

-