باسمه تعالی

اخیرا در ساحل جزیره Lovund در نروژ دسته ای از ماهیها ظاهرا برای فرار از دست شکارچی های دریا مانند نهنگ ها به ساحل پناه برده بودند. در اثر افت شدید و سریع دما و باد شدید، نوار ساحلی به یکباره یخ زده و کل گروه ماهیها در آن منجمد میشوند.

مرغان دریایی هم تنها میتوانند با حسرت به آنها نگاه کنند تا زمانی که یخها آب شود و ماهیها را بشود از آب گرفت.

Lovund_Norway_Frozen_fish