باسمه تعالی

اخبار خشونت پلیس در آمریکا را کمتر خبرگزاری ایرانی گزارش میکند. شبکه های ماهواره ای هم چنین وانمود میکنند که انگار ایران مرکز تمام مشکلات دنیا است و در غرب هیچ مشکلی وجود ندارد. چنین تصویری قطعا دور از واقعیت است. مشکل اصلی جامعه غرب این است که نقش اخلاق در برابر نقش قانون کمرنگ شده است. پرسنل پلیس هم مثل دیگر آحاد جامعه معیار خوب و بد و درست و غلط برایشان قوانین کاری آنها است و دیگر اعمال خود را با ترازوی وجدان و اخلاق نمی سنجند. خبری که اخیرا درباره پسری 18 ساله مبتلا به شیزوفرنی منتشر شد، فقط یکی از نمونه های وحشیگری روزانه پلیس است. ظاهرا پدر و مادر این پسر که نتوانسته بودند او را کنترل کنند، از پلیس کمک خواسته بودند. این پسر 45 کیلویی که از ورود 3 نفر پلیس به خانه ناراحت میشود در برابر آنها مقاومت میکند و دو نفر پلیس او را تحت کنترل در می آورند. پلیس سوم به دو نفر دیگر میگوید که وقت ما محدود است و نمیشود برای کنترل این پسر زیاد وقت گذاشت. بعد اسلحه خود را در می آورد و به او شلیک میکند. پدر و مادر هم در کمال ناباوری مرگ فرزند خود را نظاره میکنند.

نمونه دیگر تیراندازی پلیس به فردی از نژاد سرخپوست در خیابانی در سیاتل بود. قوانین آمریکا به پلیس اجازه میدهد به کسی که در خیابان سلاح حمل میکند و تهدیدی برای شهروندان حساب میشود، سه بار اخطار دهد تا سلاح خود را بر زمین بگذارد و پس از آن مجاز است که شلیک کند. در ویدیو کلیپ زیر فرد سرخپوست که با چاقوی قلم تراشی مشغول کنده کاری روی چوب بود، قبل از اینکه بتواند به پلیس توضیح دهد که کار او تهدیدی برای دیگران ایجاد نمیکند، سه اخطار پیاپی دریافت کرده و کشته میشود.

طبعا چنین رفتارهایی در جامعه ای که هنوز رنگی از اخلاق و انسانیت باقی مانده، قابل انتظار نیست.