باسمه تعالی

عنوان این خبر در واقع عنوان مقاله ای است که امروز به آن برخورد کردم. البته اخبار مشابه این خبر را شخصا حدود 9 سال است که شنیده ام و در این باره خبر زیاد است. تصور عمومی این است که جامعه آمریکا به این دلیل که از نظر جغرافیایی به نژادها و اقوام و زبان های مختلف تقسیم نشده کمتر در معرض تنش است. البته تا حدی این مطلب درست است و با اینکه تنوع زبان ها و نژادها در آمریکا بالاست، طوری با هم مخلوط شده اند که نمیشود برمبنای اختلافات قومی و حتی اعتقادی انتظار تنشی عمده را در آن جامعه داشت. مثلا کالین پاول چند سال پیش بیان میکرد که فقط در یک مدرسه در فلوریدا، بچه ها در زنگ تفریح در حیاط مدرسه به 63 زبان مختلف با هم حرف میزنند.

اکثر کسانی که در چند صد سال گذشته به آمریکا مهاجرت کرده اند، ماجراجویانی بوده اند که به دنبال مرتعی حاصلخیزتر و رفاه مادی بیشتر دست به مهاجرت زده اند. بنابراین انتظار حرکتی اجتماعی بر مبنایی عقیدتی و وجدانی را نباید داشت. مثلا چند سال پیش که مخالفت با حضور سربازان آمریکا در افغانستان زیاد شده بود، تنها چیزی که توانست صدای مخالفان را خاموش کند، پخش خبر پیدا شدن معادن لیتیوم به ارزش هزار میلیارد دلار در افغانستان بود و حضور سربازان آمریکایی دور ماندن آن معادن از دست چین و هند را تضمین میکرد. البته حضور نظامی آمریکا در افغانستان دلایل مهمتری دارد، اما آن چیزی که مردم را ساکت کرد بوی منافع اقتصادی بود.

این مطلب به این معنی است که تا وقتی که شرایط اقتصادی مطلوب است و سربازان آمریکایی بتوانند با بمباران دیگر ملتها، ثروت دیگران را غارت کنند و بخشی از این ثروت در جامعه آمریکا بگردد، گردش کار به روال عادی خواهد بود. اما مسئله اینجاست که شرایط دنیا هر روز پیچیده تر میشود و ماجراجویی های نظامی هر روز سخت تر میشود. بنابراین احتمال اینکه در اثر یک اتفاق غیر منتظره اقتصاد شکننده آمریکا به رکود بیافتد، وجود دارد و همین مسئله میتواند مبنای نارضایتی های جدی اجتماعی و شورش و حتی اعلان استقلال بعضی ایالتها شود.

حدود 15 ماه پیش در همین وبلاگ آورده بودم که ظرف شش ماه حدود 1200 میلیون گلوله توسط سازمان های انتظامی آمریکا خریداری شده است. بیشتر این گلوله ها، سر خالی یا Hollow Point Bullet بودند که در اکثر ارتش های جهان استفاده از آنها غیرقانونی است. دلیل آن هم این است که سر گلوله سرخالی هنگام برخورد با بدن، باز میشود و امعا و احشا را پاره پاره می کند و عملا شانس بهبود را از مجروح می گیرد. در حالی که گلوله های جنگی عادی فقط سوراخی ایجاد می کند و بافت های بدن مجروح پس از اصابت گلوله قابل جراحی و ترمیم است. فقط اداره امنیت داخلی یا DHS حدود 450 میلیون از این گلوله ها را یکجا سفارش داده است. معلوم نیست دولت آمریکا انتظار چه شورش داخلی را می کشد که این تعداد گلوله فقط برای مصرف داخلی خود سفارش داده است.