باسمه تعالی

بعضی از دوستان محترم از عرضه کم اطلاعات ناب در این کانال گله کرده، و اشتیاق فراوانی به چنین مطالبی نشان میدهند. اما تجربه‌ام در این چند ساله این است که جامعه ایرانی به تبلیغات بیشتر نیاز دارد تا اطلاعات. برای اکثر افراد مهم این است که بدانند با این اطلاعات چه کاری می‌شود کرد؟، و تحلیل اطلاعات خام برایشان کار ساده‌ای نیست.

در همه جای دنیا، عده‌ای مترصد این هستند که به اطلاعات جدیدی دست پیدا کرده، تا آن را دستمایه ساخت دین و آئین جدید، و معرکه‌گیری و مریدپروری کنند. اما این موضوع در ایران خیلی پررنگ‌تر است. اگر رد پای اکثر عقاید انحرافی، مانند صوفیگری و بهایی‌گری و افکار شبه‌عرفانی و غیره را دنبال کنیم،‌ در نهایت به ایران میرسیم.

اگر اطلاعات جدید به درد معرکه‌گیری و ساخت نحله‌ فکری نخورد،‌ عملا کسی به آن توجه نمیکند و دور ریخته میشود. در همین کانال مطالب بسیاری را میتوان یافت که،‌ واقعاً قابل راستی‌آزمایی هستند، اما چنان سریع فراموش شده‌اند که گفتنش با نگفتنش فرقی نداشت.

به عنوان نمونه علم نجوم، Astrology، در غرب یک علم سکولار است؛ و هر قضیه‌ای در این علم، مانند همه علوم دیگر، باید موضوع و محمول و رابطه داشته باشد. اهل این علوم در غرب هم زیاد هستند،‌ و در کار خود بسیار خبره. کسی هم که به یک پزشک و یا منجم رجوع میکند،‌ از او درباره دین و عقایدش سؤال نمیکند.

اما وقتی همان مطالب غربیها دست عده‌ای در ایران میرسد، مفاهیم یک علم سکولار را با مفاهیم دینی و شبه‌دینی قاطی میکنند و از آن ملقمه‌ای میسازند، تا با‌ آن معرکه‌گیری کنند. نمونه آن هم کانال «پایان دوران» است، که برای گند زدن به مفاهیم دینی، آن‌ها را با برج‌های نجومی تطبیق داده، و تفسیرهایی از آن‌ها ارائه میکند که در قوطی هیچ عطاری در عالم پیدا نخواهد شد.

جملات زیر نمونه‌ای از ترکیب مفاهیم دینی با آسترولوژی، در این کانال است:

«با سقوط کماندار از عرش بزرگترین الله و ورود صاحب زمان جدید بر عرش همانطوری شد که باید میشد و ایران اولین طرفدار صاحب زمان جدید صورت فلکی عقرب است با حذف تصویر قرآن از روی جلد کتاب فارسی اول ابتدایی از صاحب زمان قبلی تبعیت نکرد و دچار سقوط نشد و این نشانه همراهی صاحب زمان جدید است»

همین که چنین افرادی برای تخریب چهره دین، به چنین جفنگیاتی روی آورده‌اند، نشان از این دارد که دست آن‌ها خالی است،‌ و راه بهتری برای ایجاد انزجار در مخاطب، از دین الهی توحیدی، پیدا نکرده‌اند.

اگر عموم مردم ایران خود را بازیچه چنین سوداگرانی نکنند، و به علوم با دید عالمانه، و یا حداقل سکولار، نگاه کنند، زمینه برای عرضه علوم و مطالب جدید بازتر میشود. اما اگر هر موضوع جدیدی که به جامعه عرضه شود، فقط زمینه سوداگری چنین سوداگرانی را فراهم کند، باید در عرضه مطالب جدید به جامعه احتیاط کرد.