باسمه تعالی

در ۲ سال گذشته خبرهای متعددی درباره «ریست اقتصاد دنیا»، سیستم مالی کوانتومی یا QFS، و GESARA را در کانال تلگرام و این وبلاگ بازتاب داده بودم. برای بیشتر این خبرها نمیشد سند و مرجع معتبری یافت، و معمولاً با آن مثل یک تئوری توهم توطئه برخورد میشد.

اما چند وقتی است که این بحثها در مجامع اقتصادی بطور جدی مطرح میشوند. فیلم زیر دو ماه پیش توسطWorld Economic Forum یا #WEF، تهیه شده، و در آن شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی دنیا، درباره ضرورت ریست سیستم اقتصادی دنیا، صحبت میکنند. این فیلم را در یوتیوب در لینک [2] میتوان یافت.

حدود ۳ هفته پیش #WEF مطلبی را درباره طرح The Great Reset خودشان منتشر کرد که ۴ پیش‌نیاز را شرح میداد:[1]

1️⃣باید نگرش خود به اقتصاد و زندگی را کنار بگذاریم، و با دید جدیدی به این موضوع نگاه کنیم.

2️⃣معیارهای جدیدی برای سنجش اقتصاد طراحی کنیم. مثلاً معیار GDP یا تولید ناخالص داخلی معیاری است که گول زننده و غیر دقیق است.

3️⃣مشوّق‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنیم. هدف سرمایه‌گذاری نباید فقط سود سهام باشد، بلکه باید منافع جمعی را در نظر بگیریم.

4️⃣ارتباط بهتری بین پیشگامان صحنه اقتصاد برقرار کنیم.

ضرورت ریست اقتصادی برای همه روشن است؛ و هر جناحی برنامه خودش را برای این قضیه ارائه میکند. ملی‌گرایان دنبال پشتوانه‌دار کردن ارزهای جهانی، و سیستم مالی کوانتومی هستند. گلوبالیستها، از جمله WEF، ارزهای دیجیتال، و اقتصادی تحت کنترل سازمان‌های جهانی، را ترجیح میدهند. ظاهر حرفهای WEF زیبا و فریبا است. اما باطن آن این است که همه اقتصاد دنیا مال خودشان باشد.

به عنوان نمونه یکی از سخنرانان اجلاس داووس در اوائل سال، خانم مهندس جوان اوروگوئه‌ای، به نام Victoria Alonso Perez بود. این خانم، برای مبارزه با مشکل دزدی احشام در کشورهای آمریکای لاتین، سیستمی برای رصد گاوها ابداع کرده که از روی رفتار و حرکت گاوها متوجه دزدیده شدن آن‌ها شده، و آن را به دامداران گزارش میکند. اجلاس داووس هم به نام تشویق مخترعین جوان، در هر مناسبتی این خانم را مطرح میکند.

واقعیت این ماجرا این است که سیستمی که به نام حفاظت از گاوها در حال توسعه است، درواقع برای کنترل رفتار جوامع انسانی استفاده خواهد شد. با تزریق چیپ‌های رصد به افراد، و با کمک 5G، تمام الگوهای رفتاری آدمها رصد شده؛ و کسانی که بخواهند برخلاف منویات اربابان گلوبالیست رفتار کنند، سریعاً شناسایی و حذف خواهند شد.

🔗[1] COVID-19: The 4 building blocks of the Great Reset
https://www.weforum.org/agenda/2020/08/building-blocks-of-the-great-reset/

🔗[2] https://youtu.be/u5pxhSnDr4U

لینک دانلود کلیپ