باسمه تعالی

لینک [1] داستان زنی روسی در قرن ۱۸، به نام Valentina Vassilyeva، را شرح میدهد، که ۶۹ فرزند به دنیا آورده، و رکورد بیشترین زایمان را در تاریخ ثبت کرده است.

این خانم طی ۴۰ سال ۲۷ زایمان داشته، که ۱۶ بار آن دوقلو، ۷ بار ۳ قلو، و ۴ بار آن ۴ قلو بوده‌اند. از این تعداد فرزند، فقط ۲ نفر آن‌ها در کودکی تلف شده‌اند.

اما این اتفاق تنها نکته شگفت‌انگیز زندگی آن خانواده نبود. بعد از فوت این خانم، شوهرش فئودور، ازدواج مجدد میکند، و همسر بعدی نیز ۶ بار دوقلو، و ۲ بار ۳ قلو می‌زاید؛ که در جمع ۱۸ بچه میشود. در سال ۱۷۸۲ در آمار دولتی، لیست اعضای این خانواده شامل ۸۲ فرزند بود.

فرض عموم این است که برای چند قلو زائیدن، یک خانم باید بیش از یک تخمک در هر بار تولید کند. اما مواردی مثل مورد خانواده فوق این احتمال را مطرح کرده، که شاید مردها هم در چند قلو بودن بچه‌ها نقش داشته باشند.

🔗[1] A Woman Gave Birth to 69 Children in 76 Years, and Her Story Stirs Up Heated Debate https://brightside.me/wonder-people/a-woman-gave-birth-to-69-children-in-76-years-and-her-story-stirs-up-heated-debate-674760/