باسمه تعالی

یکی از دوستان محترم پستی را با عنوان «آینده فناوری» فرستادند، که پیشرفت تکنولوژی در چند دهه آینده را، بر اساس نظرات Ray Kurzweil ترسیم کرده بود.[1] شخصاً منبع آن پست را نیافتم؛ و با جستجوی مختصری که کردم، پیش‌بینی دیگری از کورزویل یافتم، که کمی با نوشته آن پست متفاوت بود.[3]

بطور کلی بحث آینده‌پژوهی، یا Futurism بحث گسترده‌ای است، و مطالب فراوانی در این زمینه میتوان یافت. به عنوان نمونه لینک [2] نقشه‌راه یا Timeline آینده را ترسیم کرده، و آن را به‌روز میکند.

کورزویل یک آینده‌پژوه است، که در سالهای اخیر به استخدام گوگل درآمده، و مدیریت مهندسی این شرکت را به عهده گرفته است. طبعا چنین فردی فضائل و کمالات فراوانی داشته، که گوگل او را برای ترسیم نقشه‌راه آینده این شرکت برگزیده است. اما دید او درباره آینده تکنولوژی، دید یک فرد غیر نظامی است، که از آنچه در آزمایشگاه‌های نظامی میگذرد خبر ندارد. بنابراین لزوماً روند پیشرفت آن چیزی نیست که او تصور کرده است.

به عنوان نمونه ادعای پست فوق‌الذکر این است که «اینترنت کوانتومی» در سال ۲۰۴۲ راه‌اندازی خواهد شد. در حالی که این تکنولوژی سالهای زیادی است که در حال استفاده شدن است، و به دلایل امنیتی در دسترس عموم قرار داده نشده است. به علاوه ماهیت آن با چیزی که در مجامع دانشگاهی و شرکتهای خصوصی مطرح شده، تفاوتهای اساسی دارد. زمانی که از عدم سوءاستفاده گروه‌ها و مافیاهای قدرتمند دنیا از این تکنولوژی اطمینان حاصل شود، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. احتمال اینکه در دهه آینده این اتفاق بیافتد نیز وجود دارد.

مسأله آینده فناوری این نیست که توسعه هر فناوری چقدر زمان خواهد برد. چنین طرز نگرشی را فقط در مجامع دانشگاهی و شرکتهای خصوصی میتوان یافت. در سازمانهای نظامی و انجمن‌های مخفی،‌ تکنولوژی‌هایی توسعه داده شده، که بصورت محرمانه برای خود نگه داشته‌اند. اگر این تکنولوژی‌ها و علوم افشا شوند، تمدن بشری میتواند در ده سال جهشی کند که در روند طبیعی ۱۰ هزار سال طول خواهد کشید.

درباره اینکه چه مقدار از این علوم و تکنولوژی‌ها از رده‌بندی محرمانه خارج شوند، هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده است.

🔗[1] https://t.me/TESLA_SI/1420

🔗[2] https://www.futuretimeline.net/

🔗[3] What lies ahead https://probusiness.io/eng/5113-it-seems-that-we-live-in-the-most-interesting-time-which-ray-kurzweil-predictions-have-already-come-true.html