باسمه تعالی

قبلا درباره سلطه چهار خانواده بر کالیفرنیا نوشته بودم.[2] مردم کالیفرنیا نیز از این وضعیت راضی نبوده، اما راهی برای مقابله با این سلطه شیطانی ندارند. چون این خانواده‌ها با استفاده از تکنولوژی و تهدید و ارعاب جلوی هر اعتراضی را میگیرند.

در جریان اپیدمی اخیر، ایالتهای دموکرات سعی دارند که از فرصت بحران استفاده کرده، و حکومت پلیسی راه بیاندازند. در این ایالتها مردم برای خروج از خانه‌های خود، و باز کردن مغازه‌ها و کسب و کار عادی، جریمه شده و راهی زندان میشوند.

این دولتها حتی مغازه‌ها را هم از فروش اجناس غیر ضروری منع میکنند. اگر کسی به مغازه‌ای برود و جنسی، که از نظر دولت لیبرال غیر ضروری است، حتی در حد ۱۰ دلار، را بخرد، مغازه دار به زندان باید فرستاده شود. اما اگر کسی به مغازه وارد شود و کمتر از هزار دلار از همان اجناس غیر ضروری را سرقت کند، پلیس اصلاً این را جرم قابل پیگیری نمیداند. هدف همه این رفتارها تخریب بافت اجتماع، و فروپاشی آمریکا، است.

مردم هم به تدریج درمی‌یابند این محدودیت‌ها به بهانه اپیدمی، هدف دیگری دارد، و حفظ سلامتی مردم فقط بهانه است. به همین دلیل اعتراضات مردمی به این محدودیت‌های غیرقانونی در حال زیاد شدن است.

ویلیام بار رئیس قضا هم تأکید کرده که اپیدمی نمیتواند مجوز قانونی برای برقراری دیکتاتوری در ایالتها محسوب بشود؛ و در هر شرایطی قانون اساسی معیار خواهد بود.[3] حکمت این اظهار نظر این بود که فرمانداران گلوبالیست دریابند که اگر به بهانه اپیدمی خواستند دستوری برخلاف قانون صادر کنند، محاکمه خواهند شد.

مردم کالیفرنیا، که از فرامین غیرقانونی فرماندار ایالت خود، که از همین خانواده‌های فاسد حاکم است، خسته‌اند، در تظاهرات شرکت کرده و پایان این وضعیت قرنطینه را خواستار میشوند. فرماندار نیز به بهانه عدم رعایت قانون فاصله اجتماعی ۶ فوت، پلیس را برای سرکوب تظاهرکنندگان میفرستد. اما قانون فاصله اجتماعی هیچ مبنای حقوقی ندارد، و فرمانداران نمیتوانند سلایق خود را به عنوان قانون بر مردم تحمیل کنند.

در فیلم لینک [1] از تظاهرات Sacramento، یکی از سربازان بازنشسته سپاه تفنگداران دریایی Marine، خطاب به پلیس میگوید:

«من هم در صحنه‌های نبرد حضور داشتم. در نبرد همیشه این احتمال وجود دارد که فرمانده ارشد دستوری بدهد که با قوانین و مقررات نظامی و یا بین‌المللی در تعارض باشد. ما باید همیشه آماده باشیم که در چنین شرایطی به فرمانده ارشد خود بگوییم که برای چنین دستوراتی به ارتش نپیوسته‌ایم. حالا شما پلیس‌ها، که با باتون در مقابل مردمی ایستاده‌اید که فقط قصد دفاع از آزادی خود را دارند، شب باید به خانه بروید و به چشم فرزندان خود نگاه کنید و به آن‌ها توضیح دهید که چرا مردم بی‌گناه را با باتون کتک زده‌اید»

این صحبتها بقدری روشنگرانه و مؤثر بیان شد که نیروهای پلیس، دستور مافوق را نقض کرده، و یک به یک محل را ترک کردند.

دیدن این فیلم برای امثال آقای رائفی‌پور مفید خواهد بود؛ تا بداند که مردم کالیفرنیا خواستار رهایی از چهار خانواده شیطانی حاکم بر این ایالت هستند. استقلال این ایالت از آمریکا به معنی ازدست رفتن آخرین امید برای نجات از دست این خانواده‌های فاسد است.

🔸[1] https://youtu.be/DTqipTcwxyA

🔸[2] پست 1711: درباره استقلال کالیفرنیا Calexit https://t.me/zadolmosafer/1711

🔸[3] Bill Barr: No, You Don’t Lose You Constitutional Rights Because of the Virus Emergency https://www.redstate.com/nick-arama/2020/04/21/bill-barr-no-you-dont-lose-you-rights-because-of-an-emergency/