باسمه تعالی

حدود ۵ ماه پیش نانسی پلوسی، رئیس دموکرات کنگره آمریکا، در فیلمی که در خانه‌اش گرفته شده بود، درباره علاقه خودش به بستنی حرف میزد. او حتی یخچال خودش را نشان داد که پر از بستنی بود.

همین مطلب باعث شد که عده‌ای از عوام او را، بخاطر اینکه در چنین شرایطی همه کارهای مملکت را رها کرده، و حرف از بستنی خوردن میزند، مسخره کنند. بعضی‌ها هم او را با ملکه Marie Antoinette، آخرین ملکه قبل از انقلاب فرانسه، مقایسه کردند.

نقل شده که در بحبوحه درگیری‌های انقلاب فرانسه، ملکه سؤال کرد که «مردم چرا شورش میکنند؟» مشاورین به او جواب دادند که «برای اینکه گرسنه هستند و نان ندارند بخورند». ملکه هم پاسخ داد «خوب بجای نان کیک بخورند».

اما پلوسی زیرکانه چنان صحنه‌سازی کرده بود، که در گرد و غبار به راه افتاده از تمسخر او، بتواند پیامی به عوامل Deep State بدهد. این روزها تمام شبکه‌های ارتباطی سابق آن‌ها از بین رفته، و یا شنود میشوند. بنابراین تنها راه باقیمانده، رساندن پیامها به این صورت است.

بستنی‌های یحچال پلوسی از شرکت بستنی‌سازی بودند که متعلق به افراد شبکه Wexner است. این فرد یکی از یاران نزدیک جفری اپستاین بود.

اینکه دقیقاً پیام پلوسی،‌و نقش wexner و این شرکت بستنی‌فروشی چه بود، خبر دقیق ندارم. البته حرفهای مختلفی در این رابطه شنیده‌ام. مثلاً میگویند این شرکت و افراد wexner در حال حاضر عملیات پول‌شویی و تأمین مالی وابستگان به Deep State را به عهده دارند.

کمپین انتخاباتی جو بایدن هم هزینه سنگینی برای خرید بستنی از این شرکت کرده است. احتمالاً پخش عکس بایدن، در حال بستنی محصول این شرکت را خوردن، و این خریدها، کدی به وابستگان آن‌ها بود.

🔸[1] https://twitter.com/CoreysDigs/status/1254433661392424961