باسمه تعالی

دکتر فاوچی Fauci، از سال ۱۹۸۴ رئیس مرکز National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) است. او که به دکتر Mengele آمریکا، و یا فرانکشتاین، معروف است، سوابق بسیار بدی در رفتارهای شیطانی داشته، و این مطلب برای همه روشن است.

دلیل نگه داشتن او تا بحال، استراتژی قدیمی سون‌تسه است که توصیه میکند که «دوستان خود را به خود نزدیک نگه دار، و دشمنانت را نزدیکتر». حفظ این آدم خطرناک در مسند خود، برای این است که مواظب او باشند.

سازمان NIAID تخصیص بودجه‌های تحقیقاتی را مدیریت میکند. او تا سال گذشته ۷.۴ میلیون دلار از بودجه سازمان خود را به آزمایشگاه ووهان چین اختصاص داده بود.[1]

بعضی‌ها آمریکا را متهم میکنند که با ساخت سلاح بیولوژیک در اپیدمی اخیر نقش داشته است. این ادعا خالی از واقعیت نیست. اما بخش مهمتر واقعیت این است که عناصر گلوبالیست آمریکا، مانند دکتر فاوچی، بودجه دولتی آمریکا را برای ساخت سلاح بیولوژیک در چین، و کشتار مردم خود آمریکا، خرج میکنند.

در فیلم زیر، در اوائل سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ میخواست تازه کار خود را شروع کند، دکتر فاوچی از رخداد یک حادثه اپیدمی غیر مترقبه، در دوران مدیریت ترامپ، خبر میداد.

صحبت او به خوبی نشان میدهد که او از رخداد این اپیدمی از قبل خبر داشته، و اپیدمی اخیر نمیتواند طبیعی و اتفاقی باشد.

🔸[1] Dr. Anthony Fauci at CDC: You're Fired! Clean Out your desk and get out
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/dr-anthony-fauci-at-cdc-you-re-fired-clean-out-your-desk-and-get-out

لینک دانلود کلیپ