باسمه تعالی

در روزهایی که احتمال رخداد ناخواسته جنگ در منطقه زیاد شده، طبعا انتظار می‌رود که وزیر خارجه ایران دنبال مذاکره و راه‌های دیپلماتیک باشد، تا از شدت تنش‌ها کاسته شود. دیپلماسی کارآیی خود را باید در چنین روزهایی نشان دهد.

اما جواد ظریف بجای مذاکره با حریف، فقط دنبال تخریب کانالهای دیپلماسی و خراب کردن اعصاب مدیریت کاخ سفید است.

رفتن او به چین و حرف از اتحاد استراتژیک با چین، قطعاً دست جنگ‌طلبان نئوکان را در آمریکا بازتر خواهد کرد؛ و فرصت مدیریت اوضاع را از ملی‌گرایان مسیحی مخالف جنگ خواهد گرفت.

چین کمونیست سال گذشته دویستمین سالگرد تولد مارکس را جشن گرفت؛ تا بر بقای خود بر این مکتب الحادی تأکید کند.[2] اتحاد استراتژیک با چنین کشوری اصلاً در شان یک کشور اسلامی نیست. به علاوه اگر تعادل قدرت موجود در دنیا به نفع چین تغییر کند، خطری که از جانب چین، اسلام و کشورهای اسلامی را تهدید خواهد کرد، به مراتب بیش از خطر حمله قبلی مغول خواهد بود.

جواد ظریف برای تخریب راههای دیپلماتیک کاهش تنش با آمریکا، به تمهید فوق بسنده نکرد. او پنج‌شنبه تلفنی با سناتور Dianne Feinstein تماس گرفت.[1] این سناتور دموکرات، جاسوس شناخته شده چین، فردی بسیار خطرناک، و منفورترین فرد در بین ملی‌گرایان است.

اساساً راه‌اندازی جنگ پروژه گلوبالیست ها است و آن‌ها توسط عوامل نفوذی خود در ارتش و دولت آمریکا، عزم خود را جزم کرده‌اند تا چنین جنگی را شروع کنند. فاینشتاین یکی از رهبران اصلی گلوبالیستها در سنا است. QAnon ادعا دارد که بقیه دموکراتها در سنا و کنگره، عروسکهای خیمه شب‌بازی در دست او هستند.

تماس با چنین کسی به معنی این است که ظریف دنبال راه دیپلماتیک نیست؛ بلکه برای شروع جنگ تلاش میکند.

[1] Levin: ‘What in the hell’ is Dianne Feinstein ‘doing talking on an iPhone’ to the Iranian foreign minister? https://www.conservativereview.com/news/levin-what-in-the-hell-is-dianne-feinstein-doing-talking-on-an-iphone-to-the-iranian-foreign-minister/

[2] Xinhua Headlines: China marks 200 years of Karl Marx's birth as Xi leads in new era http://xinhuanet.com/english/2018-05/05/c_137156646.htm