باسمه تعالی

امروزه به هر گوشه جهان که سفر کنید، شهرهایی را خواهید یافت که آسمان‌خراش‌هایی بلند و تقریباً شبیه به هم از نظر معماری دارند؛ از نیویورک و ریودوژانیرو گرفته، تا دوبی و مالزی و شانگهای و توکیو و ...

هرچند بین این کشورها و ملتها فرق بسیار است، اما شباهت روش معماری نشانه ارتباط علمی و فنی، و اشتراک ایده‌ها بین این کشورها است.

همین ارتباط و شباهت را در بین تمدن‌های هزاران سال پیش، و شاید دهها هزار سال پیش، مثل دوران حضرت نوح، نیز میتوان یافت. فیلم زیر شواهدی را بررسی کرده که وجود ارتباط بین تمدن‌های گوشه و کنار دنیا را غیر قابل انکار میکند.

صاحب اکانت Majestic 12 در توئیتر با توصیه مشاهده این فیلم، بر این نکته تأکید میکند که گروه‌های شیطانی پشت پرده طرح نظم نوین، در‌واقع یا بازماندگان آن تمدن‌های قدیمی هستند؛ و یا کسانی هستند که به علوم و اسرار آن‌ها دسترسی پیدا کرده، و احیای آن تمدن‌ها را دنبال میکنند.

او با ذکر جمله «Symbology will be their downfall» بر این نکته تأکید میکند که علاقه پیروان این تمدنهای قدیمی به سمبلیزم در‌واقع نقطه ضعف آن‌ها است؛ و همین مطلب باعث شناسایی طرحها و روشها، و در نتیجه شکست آن‌ها خواهد شد.[2]

این فیلم را در یوتیوب در لینک [1]میتوانید بیابید.

[1] https://youtu.be/BTd1fRCAvR4